Γ. Κροντήρης, Eurolife: Ασφάλιση δεν είναι κάλυψη κτιρίων μόνο

Τα ακραία φαινόμενα επηρεάζουν άμεσα άλλες πτυχές, όπως είναι η γεωργία ή η μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων

«Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι η κατηγορία κινδύνων με τη μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο την τελευταία τριετία, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση κινδύνων του World Economic Forum. Σε αυτό το πλαίσιο, και η Ελλάδα πλήττεται από αυξανόμενα γεγονότα, τα οποία προκαλούν υλικές ζημιές και, σε ακραίες περιπτώσεις, θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και τις ζωές των συνανθρώπων μας» επισημαίνει ο κ. Γιώργος Κροντήρης, τεχνικός διευθυντής Γενικών Ασφαλίσεων της Eurolife ERB, σημειώνοντας: «Οι πιο συχνές κατηγορίες φυσικών καταστροφών είναι οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές, όμως το φαινόμενο με τη μεγαλύτερη επίπτωση σε πιθανό μέγεθος ζημιάς για τη χώρα μας είναι ο σεισμός».

στην Κυρέλα Πέτρου

 iw? Πώς μπορεί κάποιος να προστατευθεί από τις φυσικές καταστροφές;

απ. Το σημαντικότερο μέσο προστασίας είναι ο σωστός σχεδιασμός και η πρόληψη, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η στοχευμένη αναβάθμιση υποδομών σε ευπαθείς περιοχές, η κατάλληλη επιλογή ρυμοτομικού σχεδίου, τα σωστά υλικά κατασκευής και η επαρκής συντήρηση των εγκαταστάσεων είναι ορισμένες βασικές παράμετροι που μπορούν να μειώσουν την ενδεχόμενη ζημιά από φυσικά φαινόμενα. Πλέον, όμως, με τα φαινόμενα φυσικών καταστροφών να εντείνονται όλο και περισσότερο κάθε χρόνο στη χώρα μας, αυτά δεν είναι αρκετά. Η ασφάλιση είναι απαραίτητη, για να προστατεύσει από το απροσδόκητο και να επιτρέψει την ανάκαμψη από τέτοιας μορφής καταστροφές.

Στη Eurolife ERB, ο σκοπός μας είναι να βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό του ασφαλισμένου. Τα προγράμματά μας είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας επιτρέπουν να ενεργούμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Το βασικό μας κριτήριο είναι να ανακάμψει γρήγορα ο ασφαλισμένος, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για επιχείρηση, και να επανέλθει στην κανονικότητα, χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του –ο οποίος, στις περισσότερες περιπτώσεις, δέχεται πολύ ισχυρό πλήγμα.

Η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να προσφέρει αυτού του είδους την προστασία και τη σιγουριά που χρειάζεται ο ασφαλισμένος, και ειδικά ο οικονομικά ασθενέστερος, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένος απέναντι στις φυσικές καταστροφές και τις επιπτώσεις τους.

 iw? Τι ποσοστό των Ελλήνων ασφαλίζουν το σπίτι τους; Υπάρχει επαρκής ενημέρωση;

απ. Σε σχέση με το τι ισχύει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας παραμένει σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Η ασφάλιση κατοικίας, ειδικότερα, κυμαίνεται σε χαμηλά ποσοστά, κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας της χώρας από πλευράς σεισμικότητας.

Επίσης, η οικονομική κατάσταση σε ιδιωτικό, αλλά και σε κρατικό επίπεδο, καθιστά επισφαλή την άμεση ανάκαμψη από ένα τέτοιο γεγονός. Η ενίσχυση του ποσοστού ασφαλισμένων κατοικιών θα επιτρέψει την ασφάλιση με ευνοϊκότερους όρους και μπορεί, ως ένα βαθμό, να περιορίσει τον αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας.

Η ενημέρωση υπάρχει, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι επαρκής, καθώς οφείλουμε συνεχώς να υπενθυμίζουμε στον Έλληνα πολίτη τα προνόμια που προκύπτουν από την ιδιωτική ασφάλιση.

Στη Eurolife ERB, φροντίζουμε, με κάθε ευκαιρία που μας δίνεται, να εξηγούμε τη σημασία της ασφάλισης και να ενημερώνουμε για τις θετικές προοπτικές της στη ζωή και την καθημερινότητα κάθε ανθρώπου. Αυτός είναι ο ρόλος μιας ασφαλιστικής εταιρείας σήμερα –να μη σταματά τις προσπάθειές της για ενημέρωση και να εστιάζει σε ένα ασφαλές μέλλον για κάθε πολίτη.

 iw? Πώς βλέπετε το μέλλον αναφορικά με τα φυσικά φαινόμενα και την προστασία από αυτά;

απ. Το βασικό σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι η εξέλιξη των ακραίων φυσικών φαινομένων. Είναι εμφανές πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη συχνότητα εμφάνισης και έντασής τους. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να εξελίξουμε αντίστοιχα τα μέτρα πρόληψης και ανάκαμψης από τέτοια φαινόμενα.

Η συμβολή της ασφάλισης είναι κομβική και καθοριστική και δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών. Για παράδειγμα, οι απότομες μεταβολές του καιρού και τα ακραία φαινόμενα επηρεάζουν άμεσα άλλες πτυχές, όπως είναι η γεωργία, η τιμή των παραγόμενων προϊόντων, η ανάγκη για θέρμανση και ηλεκτρισμό ή η μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Όλες αυτές οι πτυχές δημιουργούν την ανάγκη για μείωση του σχετικού κινδύνου και μπορούν, σταδιακά, να αποτελέσουν αντικείμενο ασφάλισης.

Αναδημοσίευση από το IW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*