Μελέτη ICAP: Οι κορυφαίες ασφαλιστικές στους κλάδους ασφαλίσεων ζωής, λοιπών ζημιών και οχημάτων

Η ICAP ΑΕ εξέδωσε την επιχειρηματική έκδοση «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας», μία επιτομή στις Κλαδικές Μελέτες του Ομίλου με στόχο την παροχή σφαιρικής και εμπεριστατωμένης πληροφόρησης προς το ευρύτερο κοινό, για σημαντικούς κλάδους δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

Στη φετινή, 10η κατά σειρά, ετήσια έκδοση δίδεται συνοπτικά η εικόνα που παρουσιάζουν 40 επιλεγμένοι κλάδοι, μεταξύ άλλων και ο κλάδος της ασφάλισης.

Στη μελέτη παρουσιάζονται οι 5 κορυφαίες ασφαλιστικές ανά κλάδο (σ.σ. ασφαλίσεις ζωής, λοιπών ζημιών, αστικής ευθύνης οχημάτων).

Παρατίθεται ο σχετικός πίνακας:

Ο κλάδος με μια ματιά

Σύμφωνα με την έρευνα ο κλάδος της ασφάλισης συμβάλλει τόσο στην προαγωγή της Εθνικής Οικονομίας όσο και στην κοινωνική σταθερότητα, μέσω της παροχής των ασφαλιστικών καλύψεων. Είναι ένας κλάδος με ουσιαστικό ρόλο και καθοριστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η ICAP παρατηρεί πως τα περιθώρια ανάπτυξης στην εγχώρια  ιδιωτική ασφάλιση είναι σημαντικά εξαιτίας του χαμηλού βαθμού ασφάλισης που χαρακτηρίζει την Ελλάδα (μόλις 2% είναι το ποσοστό συμμετοχής της παραγωγής ασφαλίστρων στο ΑΕΠ της χώρας).

Μεταξύ άλλων αναφέρεται πως ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών καταγράφει διαχρονική μείωση τα τελευταία χρόνια, ως απόρροια κυρίως των μεταξύ τους συγχωνεύσεων – εξαγορών, των ανακλήσεων αδείας αλλά και των πτωχεύσεων.

Ακόμη, σημειώνεται πως η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένη, γεγονός που συνεπάγεται ότι όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες που βρίσκονται εν λειτουργία στην Ελλάδα είναι φερέγγυες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Solvency II.

Ν. Κωνσταντέλλος: Η θετική εξέλιξη στην οικονομία αποτυπώνεται και στις επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων

Σχολιάζοντας γενικά την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου εταιρειών ICAP δήλωσε σχετικά:

«Η ελληνική οικονομία παρουσίασε ελαφρά ανάκαμψη τα δύο τελευταία έτη, μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης. Το ΑΕΠ της χώρας κινήθηκε σε χαμηλή αλλά θετική τροχιά καθώς, το 2018 αυξήθηκε κατά 1,9% ενώ το 2017 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ήταν 1,5%.

Βεβαίως, η επάνοδος της εγχώριας οικονομίας, έστω και σε ελαφρά ανοδική τροχιά, είναι μία ελπιδοφόρα εξέλιξη και λειτουργεί θετικά στον επιχειρηματικό τομέα. Ωστόσο, η ταχεία ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, καθώς και η εξασφάλιση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι θα συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, καθώς και στην αύξηση των επιχειρηματικών προσδοκιών. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους, αποκτώντας μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική.

Η θετική εξέλιξη στην εγχώρια οικονομία αποτυπώνεται (ως ένα βαθμό) και στις επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων δραστηριότητας. Βεβαίως, οι επί μέρους επιχειρηματικοί τομείς επηρεάσθηκαν σε διαφορετικό βαθμό. Σε γενικές γραμμές, διαπιστώνεται ότι οι κλαδικές επιδόσεις όσον αφορά δείκτες αποδοτικότητας κεφαλαίων και κερδοφορίας, σημείωσαν σχετική βελτίωση το 2017 σε σχέση με το 2016. Επίσης, διατηρείται η τάση περιορισμού των ζημιογόνων κλάδων, συγκριτικά με προηγούμενα έτη».

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*