Σύνταξη στα 60 έτη για όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση

Δυο χρόνια νωρίτερα, από τα 62 στα 60, θα μπορούν να βγαίνουν στην σύνταξη όσοι βρίσκονται σε καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, ξεκαθαρίζεται ότι είναι εφικτή η συνταξιοδότηση στο 60ό αντί στο 62ο έτος ηλικίας, σε ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ που είχαν χρόνο διαδοχικής ή και παράλληλης ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ.

Διευκρινίζεται επίσης, όσων η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίφθηκε λόγω του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης πλέον μπορούν να την επανυποβάλουν, επισημαίνοντας, βέβαια, ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα ξεκινάει από την ημερομηνία υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο: «Όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από τον προηγούμενο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, όταν ο τελευταίος ενταχθείς φορέας στον ΕΦΚΑ, είναι φορέας αυτοτελώς απασχολούμενων, ή ελεύθερων επαγγελματιών»

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*