Δυο νέα βασικά ερωτήματα για PRIPPs

Δυο νέα νέα βασικά ερωτήματα θα πρέπει να απασχολήσουν τον ασφαλιστικό κλάδο αναφορικά με τις εξελίξεις γύρω από τα προϊόντα PRIIPs, όπως δημοσίευσαν οι Ευρωπαϊκές Αρχές στις αρχές του Απρίλη. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν ενσωματωθεί σε ένα ενιαίο κείμενο με το σύνολο των διευκρινίσεων που έχουν δοθεί σχετικά με τις απαιτήσεις του εγγράφου βασικών πληροφοριών (KID) για τα προϊόντα PRIIPs που ορίζει ο κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/653.

Σύμφωνα με την Insurance Europe προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα εξής:

• Ποιες παραμέτρους θα πρέπει να εξετάσει ο παραγωγός προκειμένου να καθοριστεί η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης ενός PRIIP ( Τμήμα: General topics, ερώτηση 5, σελ .5) ; και

• Ποια μορφή και ονομασία θα πρέπει να λάβουν οι ειδικές πληροφορίες για κάθε υποκείμενη επενδυτική επιλογή που αναφέρεται στο άρθρο 14(1) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Τμήμα: Multi-option products –MOPs, ερώτηση3, σελ.33);

Διαβάστε αναλυτικά: Q&A

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*