Super Auto της DAS HELLAS για ξέγνοιαστη οδήγηση!

Εσείς και το αυτοκίνητο σας, ως εργαλείο δουλειάς, μεταφοράς, ή ψυχαγωγίας αντιμετωπίζετε καθημερινά στους δρόμους μικρούς και μεγάλους κινδύνους που σας κοστίζουν ακριβά και αναστατώνουν τη ζωή και το πρόγραμμά σας.

Με τη Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas απαλλάσσεστε από το άγχος και τα έξοδα για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να βρείτε το δίκιο σας.

Ποιοί καλύπτονται;
Με το πρόγραμμα Super Auto καλύπτεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο εκάστοτε οδηγός και οι επιβαίνοντες. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του οχήματος που ασφαλίζεται με συμβόλαιο νομικής προστασίας καλύπτεται ακόμα και όταν οδηγεί οποιοδήποτε όχημα εκτός του δικού του.

Πού Καλύπτεστε;
Οπουδήποτε παρουσιαστεί ανάγκη στην Ελλάδα ή σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης).

Το πρόγραμμα καλύπτει

 • Διεκδίκηση αποζημίωσης (εξώδικα ή/και δικαστικά) από τρίτους και στις ασφαλιστικές τους εταιρείες, τόσο για τις υλικές ζημιές του αυτοκίνητου, όσο και για τις σωματικές βλάβες που έχει υποστεί ο οδηγός και οι επιβαίνοντες. Διεκδίκηση αποζημιώσεων λοιπών αποθετικών αξιώσεων (π.χ. μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος).
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, εάν σε τροχαίο ατύχημα που συμμετείχε ο οδηγός , κατηγορηθεί για εξ αμελείας τραυματισμό η θάνατο τρίτου προσώπου.
 • Διοικητικές προσφυγές.
 • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις (διάφορές με αντιπροσωπείες συνεργεία – χώρους στάθμευσης κλπ.).
  • Όταν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα το καινούργιο όχημα που αγοράσατε.
  • Όταν σας προξενήσουν ζημιά στο χώρο στάθμευσης.
  • Όταν αντιμετωπίσετε πρόβλημα στη μεταβίβαση ή την ανταλλαγή του παλαιού σας οχήματος.
  • Εάν γίνει κακή επισκευή του οχήματος σας στο συνεργείο.
 • Διαφορές των ασφαλισμένων ας με τις ασφαλιστικές τους εταιρείες, όταν δηλαδή η ασφαλιστική εταιρεία η οποία έχει ασφαλίσει το όχημα δεν τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις από συμπληρωματικές καλύψεις, όπως:
  • Φωτιά
  • Κλοπή (ολική ή μερική)
  • Ίδιες ζημιές (μικτή)
  • Θραύση κρυστάλλων
  • Φυσικά φαινόμενα
  • Τρομοκρατικές, κακόβουλες ενέργειες κλπ.
 • Κάλυψη εξόδων μετάβασης. Διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισμένου οδηγού στην περίπτωση που δικάζεται σε ποινικό δικαστήριο εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας του.
 • Πραγματογνωμοσύνη (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα) σε όλες τις ζημιές άνω των 400,00€ και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος.
 • Επιπλέον καλύψεις για Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 Φ.Ι.
  • Άμεση πληρωμή ζημιών από ανασφάλιστο όχημα. Η κάλυψη παρέχεται αφού προηγηθεί πραγματογνωμοσύνη, για το ύψος της ζημιάς και προσκομιστεί πιστοποίηση ανασφάλιστου οχήματος από τις αστυνομικές αρχές.
  • Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις. Εάν δεχτείτε αγωγή επανείσπραξης από την ασφαλιστική σας εταιρεία κλπ.
  • Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρείας αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου μας. Εάν δεχτείτε αγωγή που στέφεται μονομερώς εναντίον σας.

Το πρόγραμμα παρέχει:

 • Εξωδικαστικό συμβιβασμό των ζημιών του ασφαλισμένου όπου αυτό απαιτείται με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.
 • Οργανωμένο πανελλαδικά δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων.
 • Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του ασφαλισμένου από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υπερασπίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.
 • Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρείας, αφού η DAS HELLAS ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.
 • Καλύπτει τις εξής δαπάνες:
  • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών
  • Τα δικαστικά έξοδα για η διεξαγωγή της δίκης
  • Τις νομικές αποζημίωσης μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
  • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου
 • Νομικές συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον ασφαλισμένο και σχετίζονται με την ιδιότητά του ως οδηγού και ιδιοκτήτη οχήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της DAS HELLAS επισκεφτείτε την ιστοσελίδα das.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*