Αναθεωρείται η Οδηγία περί αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων 

Στις 28 Ιουλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης που αφορά στην αναθεώρηση της Οδηγίας 2009/103/ΕΕ για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο εφαρμογής της υποχρέωσης προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής.
Η διαβούλευση αυτή διήρκεσε 12 εβδομάδες και ολοκληρώθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2017. Στο πλαίσιό της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε προς συζήτηση συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/103/ΕΕ, επί των οποίων εξέφρασαν τις απόψεις τους καταναλωτικές οργανώσεις, ασφα- λιστικές επιχειρήσεις και ενώσεις τους, γραφεία διεθνούς ασφάλισης, αρμόδιες εθνικές αρχές και άλλοι φορείς.
Οι τοποθετήσεις των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να αποφασιστεί αν και σε ποιον βαθμό είναι αναγκαία η διαμόρφωση επίσημης πρότασης για την τροποποίηση της εν λόγω Οδηγίας.
Η ΕΑΕΕ συμμετείχε στη διαβούλευση αποστέλλοντας τις θέσεις της προς την Insurance Europe.
Αναδημοσίευση από το περιοδικό IW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*