Σφραγίδα στην υγεία από ασφαλιστικές που πρωτοπορούν

Τον χάρτη της αγοράς της υγείας επανασχεδιάζουν ασφαλιστικές όπως η Eurolife ERB με το Walk to win, η Interamerican μέσα από μία ολιστική προσέγγιση του χώρου, η Ευρώπη Ασφαλιστική με το «Me & My FAMILY», η Interlife με τα τρία νέα  προγράμματα, Υγεία Optimum, Υγεία Maximum και Life Care, η ERGO Ασφαλιστική στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων σε ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό επίπεδο, η Εθνική Ασφαλιστική.

της Ελενας Ερμείδου

5 δισεκατομμύρια από την τσέπη τους ξοδεύουν για την υγεία οι πολίτες, όταν το κράτος ξοδεύει σχεδόν 10. Οι ασφαλιστικές γνωρίζουν ότι στα επόμενα 5 χρόνια τα δεδομένα στην υγεία θα έχουν αλλάξει. Tα δημόσια νοσοκομεία θα πρέπει να συνεργαστούν με τις ασφαλιστικές για την διευκόλυνση τους και τον περιορισμό της σπατάλης, ενώ πολύ κοντά μας είναι και οι αλλαγές που φέρνει η νέα τεχνολογία στην ασφάλιση.

Η Interamerican μία από τις ασφαλιστικές που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην υγεία και που στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η «καθολική υγειονομική κάλυψη: υγεία για όλους, παντού», θέμα, επίσης  της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας (7 Απριλίου), πρωτοπορεί με το «bewell». Σε ιδιόκτητες υποδομές με το σύστημα «bewell» μπορεί και παρέχει ευρύτερες υπηρεσίες και κοινωνικές πρωτοβουλίες.

Η εταιρεία προσεγγίζει τις ανάγκες στην υγεία με την οπτική της βασικής επιχειρησιακής δραστηριότητας, τόσο ασφαλιστικά όσο και σε υπηρεσίες και κοινωνικές υπηρεσίες πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν ώστε «οι άνθρωποι να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερα και καλύτερα». Το σύστημα αυτό εκφράζει μια νέα αντίληψη ολιστικής διαχείρισης της υγείας, ανανεώνοντας επί τρεις δεκαετίες πρωτοπόρο παρουσία της εταιρείας στον κλάδο.

Βασίζεται σε έξι τομείς επιλογών των ασφαλιζομένων:

  • ιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις,
  • διαχείριση επειγόντων περιστατικών,
  • παροχή επιδομάτων,
  • νοσηλεία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος,
  • νοσηλεία μόνο μετά από ατύχημα και φάρμακα,
  • εξατομικεύει απόλυτα την ασφαλιστική κάλυψη και την προσαρμόζει στις ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες του πελάτη, για τον ίδιο και για κάθε μέλος της οικογένειας του, ακολουθώντας τον σε κάθε ηλικιακή περίοδο της ζωής του.

Το συμβόλαιο συνδιαμορφώνεται από την εταιρεία και τον πελάτη, με παραμετροποίηση όλων των δεδομένων και αξιοποίηση των ιδιόκτητων  υποδομών της INTERAMERICAN (Αθηναϊκή Mediclinic και πολυϊατρεία Medifirst) για αποτελεσματικότερες και πιο άμεσες υπηρεσίες, προς όφελος του πελάτη.

Εξίσου σημαντικός είναι ο εμπλουτισμός της ασφαλιστικής κάλυψης με σειρά υπηρεσιών που κατευθύνουν τον πελάτη σε ένα νέο τρόπο ζωής, σε μια «νέα εμπειρία».

Στόχο της εταιρείας αποτελεί να γίνεται μέρος της καθημερινότητας του πελάτη πέρα από την ασφαλιστική κάλυψη (σε τομείς όπως η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα κ.ά.), υποστηρίζοντας την ευζωία. Τόσο στο ασφαλιστικό μέρος όσο και στο πελατοκεντρικό φάσμα υπηρεσιών για καλύτερη υγεία που αναπτύσσει η INTERAMERICAN, έρχονται στο προσκήνιο προκλήσεις της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας που αλλάζουν το τοπίο και σταδιακά οδηγούν σε έναν πιο πληροφορημένο και υπεύθυνο για την υγεία του, πολίτη.

Παράλληλα, η ανάπτυξη κοινωνικών πρωτοβουλιών από την εταιρεία για υποστήριξη της υγείας ευπαθών ομάδων, μέσω συνεργασιών με φορείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, η αξιοποίηση για παροχές και υπηρεσίες των ιδιόκτητων υποδομών (κλινική, πολυϊατρεία, στόλος άμεσης ιατρικής βοήθειας), οι συνεργασίες για υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης χρονίων νόσων, η υποστήριξη διαγωνισμών και εκδηλώσεων που ενθαρρύνουν τη νέα επιχειρηματικότητα στην υγεία (startups) και την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στην υγεία (insurtech), δημιουργούν ένα ευρύ πεδίο  υπευθυνότητας στην πράξη.

Το Ολλανδικό Μοντέλο υγείας

Η εφαρμογή του συστήματος του μοντέλου που εφαρμόζεται στην Ολλανδία συνιστά την συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το σύστημα καλύπτει το σύνολο των Ολλανδών  μέσω του κρατικού μηχανισμού και της ασφαλιστικής αγοράς. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αποτελεί τον ρυθμιστή του συστήματος όσον αφορά στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και το εύρος τη κάλυψης, αλλά δεν ασκεί τη διοίκηση των ασφαλιστικών φορέων ούτε ελέγχει τον «όγκο» και τις τιμές των υπηρεσιών υγείας ή την παραγωγική δυνατότητα των προμηθευτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας.Στην Ολλανδία, ο ρόλος του παρόχου της ασφαλιστικής κάλυψης της υγείας εκπληρώνεται κυρίως από την ACHMEA.

Η ACHMEA μητρική της INTERAMERICANμεταφέρει σε αυτήν την τεχνογνωσία και τη στρατηγική εστίασης στην υγεία, μέσω  δικτύου συνεργατών στην πρωτοβάθμια υγεία καθώς και στη νοσηλεία, ιδιόκτητες υποδομές και σύστημα ασφαλιστικών προγραμμάτων με πληρότητα καλύψεων.

Το σύστημα αυτό μπορεί να συνδεθεί με τις κρατικές δομές στο πλαίσιο ενός σχεδίου σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με την δημιουργία οικονομιών κλίμακας και με κάλυψη των συγχρόνων αναγκών ασφάλισης της υγείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*