Αναμείνατε στο ακουστικό σας με την ένταξη των ΕΠΥ στον Φιλικό Διακανονισμό

της Ελενας Ερμείδου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕΕ, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΑΠ, καταβάλλει το τελευταίο χρονικό διάστημα συστηματικές προσπάθειες προκειμένου να πειστεί το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο αυτοκινήτου να γίνουν μέλη του συστήματος Φιλικού Διακανονισμού, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι μέλη της ΕΑΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να προβλεφθεί με νόμο η υποχρεωτική συμμετοχή στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού.

Ας μην ξεχνάμε και την ενημέρωση που είχε πραγματοποιήσει η ΕΑΕΕ για την ένταξη των ΕΠΥ στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων. Η αποδοχή ήταν μεγάλη, ωστόσο μέχρι σήμερα μόνο μία ΕΠΥ εισήλθε στο σύστημα την 1η Δεκεμβρίου 2018, η QIC Europe Ltd.

Η Συμφωνία καθιερώνει Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ) στην περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν προσχωρήσει σε αυτήν. Πρόκειται για μια «συμφωνία κυρίων», ανοικτή σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτων.

Η εφαρμογή του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής ξεκίνησε το 2000 με την αποζημίωση ατυχήματος μόνο με υλικές ζημιές, ενώ μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2005 επεκτάθηκε και στα ατυχήματα που προκαλούν μικρές σωματικές βλάβες.

Αποζημιώνοντας οι ασφαλιστικές εταιρείες τους πελάτες τους για ατύχημα για το οποίο δεν φέρουν ευθύνη ενεργούν για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. Η μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων ασφαλιστικών εταιρειών χρηματική συναλλαγή τακτοποιείται μέσω ενός μηχανισμού συμψηφισμού που λειτουργεί μέσα στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Οι εκκαθαρίσεις των πληρωμών γίνονται σε μηνιαία βάση και οι επανεισπράξεις υπολογίζονται με μέσους όρους.

Αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας αποτελούν οι Πίνακες Υπαιτιότητας. Πρόκειται για συμφωνημένες περιπτώσεις ατυχημάτων που, όταν συμβούν, οδηγούν με απόλυτη ασφάλεια στο συμπέρασμα για το ποιος από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς ευθύνεται για το ατύχημα εξολοκλήρου ή έστω κατά 50%.

Εταιρείες μέλη ΣΑΠ 2019

ΕΤΑΙΡΙΑ
AIG EUROPE S.A.
ALLIANZ  ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
ERGO  Α.Α.Ε. Ζ.
EURO INSURANCES DAC
EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ
GENERALI HELLAS A.A.E.
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
HD INSURANCE LTD
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
INTERLIFE SA  Α.Α.Ε.Γ.Α.
PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
PRIME INSURANCE LTD
QIC EUROPE LTD
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ   Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
ΝP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α.
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

 

Από το περιοδικό Insuranceworld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*