Το Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης της CNP ΖΩΗΣ παρέχει την καλύτερη δυνατή κάλυψη!

Καθώς οι ανάγκες για ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη τείνουν να αυξάνονται διαρκώς, ένα πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης σε συνδυασμό με τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής σου την καλύτερη δυνατή κάλυψη.

H CNP ΖΩΗΣ ενημερώνει μέσω των social media για το πρόγραμμα:

Η CNP ΖΩΗΣ, στελεχωμένη με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, μπορεί να σας προσφέρει εκείνο το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης το οποίο θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της δικής σας επιχείρησης.

Ένα πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης για το προσωπικό σας, αποτελεί πράξη η οποία επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της επιχείρησής σας για το προσωπικό της και ταυτόχρονα προσφέρει στην ίδια την επιχείρησή σας πολλαπλά οφέλη, όπως:

 • δυνατότητα προσέλκυσης ή/και συγκράτησης ικανών στελεχών
 • εδραίωση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σταθερών δεσμών με το προσωπικό σας
 • κίνητρο για αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού σας
 • φορολογικά οφέλη

Σε ένα κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον όπου οι ανάγκες, ειδικά για ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη τείνουν να είναι διαρκώς αυξανόμενες, ένα πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης σε συνδυασμό και με τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής σας, την καλύτερη δυνατή κάλυψη των ασφαλιστικών του αναγκών. Ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησής σας, είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε και να σχεδιάσουμε από κοινού, λαμβανομένου υπόψη και του οικονομικού σχεδιασμού της επιχείρησής σας, ένα πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης για τις ανάγκες του προσωπικού σας, επιλέγοντας και συνδυάζοντας ασφαλιστικές καλύψεις, όπως:

 • Απώλεια Ζωής
 • Ανικανότητα για εργασία
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Απώλεια Εισοδήματος
 • Πρωτοβάθμια περίθαλψη
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Επιδοματικές παροχές σε περίπτωση Νοσηλείας

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο κάθε επιχείρησης. Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που σας προσφέρει ο κλάδος Ομαδικών Ασφαλίσεων και προσθέστε αξία στην επιχείρησή σας!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*