Κυβερνοέγκλημα: Τι τρομάζει τους ασφαλιστές;

Η ψηφιακή οικονομία -που βασίζεται στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών εφαρμοσμένων σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, με στόχο υπηρεσίες και προϊόντα που να προσφέρονται με έναν εύκολο, ευχάριστο τρόπο – αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για τις εταιρείες, είτε μικρές είτε μεγάλες.

Ωστόσο, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο δημιουργεί προκλήσεις που μπορούν να αποτελέσουν απειλή για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και να προκαλέσουν «ασφυξία» στον τομέα της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

Την ώρα που οι εταιρείες  επεκτείνονται, εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από σύνθετα επιχειρηματικά μοντέλα, με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου καθίστανται ολοένα και πιο ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις και δυνητικά μια καταστροφική απώλεια εμπιστοσύνης εκ μέρους των πελατών τους.

Ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παρέχει ένα σαφές παράδειγμα αυτής της εξάρτησης των ν’εων επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζ0ονται στο διαδίκτυο, σε συνάρτηση με τους κινδύνους. Περισσότερο από το 90% των τραπεζικών και ασφαλιστικών στελεχών θεωρούν ότι μια αξιόπιστη ψηφιακή οικονομία είναι καθοριστική για τη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού στον οποίο απασχολούνται. Ωστόσο, μόλις το 25% των τραπεζικών και το 30% των ασφαλιστών δηλώνουν ότι είναι απόλυτα σίγουροι πως ο χώρος του διαδικτύου είναι καλά θωρακισμένος.Τα ποσοστά της εμπιστοσύνης αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω τα επόμενα πέντε χρόνια και στους δύο κλάδους. Τα ανωτέρω ευρήματα προέρχονται από έκθεση που βασίζεται σε έρευνα ανάμεσα σε περισσότερους από 1.700 CEOs και άλλα ανώτερα στελέχη παγκοσμίως. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων που δημιουργούν όσοι ευθύνονται για το κυβερνοέγκλημα. Ως εκ τούτου θεωρούν επιτακτική την ανάγκη οργάνωσης για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα έναντι της «νέας γενιάς» κινδύνων στον κυβερνοχώρο.

Για παράδειγμα, τέσσερις στους πέντε (79%) ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η πρόοδος της ψηφιακής οικονομίας θα αντιμετωπίσει σοβαρά προσκόμματα, εκτός και εάν υπάρξει μεγάλη βελτίωση στην ασφάλεια του Διαδικτύου.Επιπλέον, το 59% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το διαδίκτυο καθίσταται όλο και πιο ασταθές όσον αφορά στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και δηλώνουν πως δεν είναι σίγουροι για το πώς θα αντιδράσουν.

Με πληροφορίες από το Forbes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*