Πώς επιλέγεται ο σωστός ασφαλιστής

Εκτός από τις τιμές ασφαλίστρων, υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες τους οποίους θα πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη προκειμένου να επιλέξει τον σωστό ασφαλιστή.

Στις ασφάλειες ζωής καλό θα ήταν να επιλέξετε έναν ασφαλιστή που να μη συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό καταγγελιών από πελάτες, να μεριμνεί για ταχύτερες διευθετήσεις απαιτήσεων και να έχουν υψηλά ποσοστά διατήρησης πελατών.

Τα υψηλά ποσοστά διατήρησης πελατολογίου, συνδέονται με την υψηλή εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι πελάτες στον ασφαλιστή τους.

Επιπλέον, όσο χαμηλότερες είναι οι καταγγελίες ειδικά όσον αφορά στις απαιτήσεις, τόσο καλύτερα για τον καταναλωτή.  Αν και οι εν λόγω καταγγελίες δεν πρέπει να αποτελούν τον μόνο καθοριστικό παράγοντα, αποκαλύπτουν το ιστορικό των ασφαλιστών ως προς τον χειρισμό παραπόνων.

Ασφαλιστές υγείας Για την επιλογή ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου υγείας απαιτείται μια βαθύτερη ανάλυση. Ελέγξτε πώς αυξάνονται τα ασφάλιστρα ανά ηλικία. Όταν αγοράζετε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας, θα πρέπει να φροντίζετε για τη συνεχή ανανέωσή του. Επομένως, ελέγξτε τα ασφάλιστρα της επόμενης 10ετίας και συγκρίνετε τις πολιτικές καθώς αλλάζουν ανά ηλικία.

Επίσης έχετε κατά νου πως η ιδανική αναλογία ασφαλίστρων – καταβολής απαιτήσεων θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλή, ένα χαμηλό ποσοστό δεν είναι συμφέρον για εσάς.Τέλος καλό είναι να βεβαιωθείτε πως ο ασφαλιστής σας είναι οικονομικά υγιής. Οι ασφαλιστές οφείλουν να διατηρούν έναν ελάχιστο συντελεστή φερεγγυότητας. Ο υψηλότερος λόγος καταδεικνύει οικονομική ισχύ και την  ικανότητα της εταιρείας να ανταπεξέρχεται τις υποχρεώσεις της.

Διαβάστε επίσης:
Νέοι δρόμοι στην ασφάλιση: Πώς τα social media μπορούν να συνδράμουν στον καθορισμό των ασφαλίστρων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*