Ιδιωτικά συνταξιοδοτικά και αυξήσεις μισθών

Επιχειρήσεις και ασφαλιστές συμβάλλουν στην βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων, στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, στην μείωση των βαρών του κρατικού συστήματος σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη υγεία αλλά και στην ενίσχυση της αφοσίωσης των εργαζομένων προς την επιχείρηση που εργάζονται.

Αυτό αποδεικνύει έρευνα της KPMG για  τις Αποδοχές και Παροχές των εργαζομένων στην Ελλάδα το 2018.

Σύμφωνα με την έρευνα το 60% των εταιρειών παρέχει ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων είναι καθορισμένης συνεισφοράς και προβλέπουν δυνατότητα προαιρετικής συνεισφοράς και από την πλευρά του εργαζομένου.

Επίσης: Υψηλότερες μεταβλητές αποδοχές καταβλήθηκαν κατά μέσο όρο από τις ξένες εταιρείες το 2018 για την απόδοση της προηγούμενης χρονιάς σε όλα σχεδόν τα επίπεδα θέσεων. Το 20% των εταιρειών προχώρησε σε μείωση θέσεων εργασίας την προηγούμενη χρονιά. Η μείωση αυτή επηρέασε κυρίως εργαζομένους 36-45 ετών που ανήκαν στις κατηγορίες μεσαίων διοικητικών στελεχών και διοικητικού προσωπικού. Το 24% των εταιρειών έδωσαν αυξήσεις το 2018 σε όλους τους εργαζομένους τους και 50% του δείγματος μόνο σε επιλεγμένες κατηγορίες εργαζομένων. Το ποσοστό των αυξήσεων το 2018 κινήθηκε στο 1.5% (διάμεσος), ενώ οι προβλέψεις για το 2019 προσδιορίζουν το ποσοστό αυτό στο 2% (διάμεσος).

Ελενα Ερμείδου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*