ΤτΕ: Μειώθηκαν τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών, αυξήθηκαν οι τεχνικές προβλέψεις

της Ελενας Ερμείδου

Στα ίδια σχεδόν επίπεδα με ελαφρά μείωση κυμάνθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2018 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Από την άλλη πλευρά μείωση σημείωσαν τα ίδια κεφάλαια, ενώ αυξήθηκαν οι τεχνικές προβλέψεις.

Σημαντική αύξηση σημείωσαν καταθέσεις των ασφαλιστικών, οι τοποθετήσεις τών σε χρεωστικούς τίτλους, ενώ μείωση σημείωσαν οι τοποθετήσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι τοποθετήσεις σε μετοχές δείχνουν αυξημένες, ωστόσο η εν λόγω αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε τεχνικούς λόγους.

Στο παθητικό μειώθηκαν τα ίδια κεφάλαια, αυξήθηκαν οι τεχνικές προβλέψεις, ενώ μειώθηκαν οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών με το μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα των τεχνικών προβλέψεων ζημιών να καταλαμβάνουν οι τεχνικές προβλέψεις ζωής.

Ειδικότερα, η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 17.037 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018, έναντι 17.041 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1.305 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 143 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 77 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού ανήλθε στο 7,7% το δ΄ τρίμηνο του 2018, έναντι 6,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 10.369 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018 έναντι 10.198 εκατ. ευρώ του προηγουμένου τριμήνου, με το ποσοστό τους επί του συνολικού ενεργητικού να ανέρχεται σε 60,9%, έναντι 59,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά καθαρές αγορές τίτλων κυρίως εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 2.547 εκατ. ευρώ έναντι 2.878 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 15,0% έναντι 16,9% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές πωλήσεις μεριδίων εξωτερικού, αλλά και σε τεχνικούς λόγους.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές διαμορφώθηκε σε 632 εκατ. ευρώ έναντι 524 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού ανήλθε στο 3,7%, έναντι 3,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων δεν οφείλεται σε καθαρές αγορές μετοχών, αλλά σε τεχνικούς λόγους.

Αύξηση τεχνικών προβλέψεων με μείωση τεχνικών προβλέψεων ζημιών

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 95 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 2.774 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 87 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 12.591 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 187 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα μείωση κατά 100 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών. Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 69,6% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων, έναντι 68,6% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*