Ν. Δελένδας, Eurolife: Νέοι ρεαλιστικοί στόχοι για το 2019

Φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους για το 2019, δίνοντας μεγάλη έμφαση στα εξωτερικά δίκτυα και την εκπαίδευση θέτει ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Εκπαίδευσης στην Eurolife ERB Νίκος Δελένδας. Ζητά αύξηση της ασφαλιστικής διείσδυσης μέσα από κοινές πρωτοβουλίες δικτύων και Eurolife ERB και ενίσχυση των σταυροειδών πωλήσεων.

της Ελενας Ερμείδου

Ο κος Δελένδας, αναφερόμενος στο 2018 και πριν περάσει στους στόχους του 2019 παρέθεσε σημαντικά στοιχεία που σηματοδότησαν την επιτυχία της Eurolife ERB μέσα στο έτος που μας πέρασε.

“Αναπτυχθήκαμε μαζί” είπε το 2018, +14% στα αποταμιευτικά περιοδικών καταβολών, +8% στην υγεία, +12% στους επιχειρηματικούς κινδύνους, +24% στα ομαδικά συνταξιοδοτικά και +10% στα ομαδικά υγείας.

“Πάμε καλά από κοινού” τόνισε “μας εμπιστεύονται οι πελάτες μας” και “υπάρχει ψωμί για αύριο, αν δουλέψουμε σωστά”.

Η Eurolife επεσήμανε επανατοποθετείται στο αυτοκίνητο και θέτει φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους για όλες τις προϊοντικές κατηγορίες για το 2019 και δεσμεύεται ότι θα ακούει προσεκτικά συνεργάτες και πελάτες.

Για το κλάδο αυτοκινήτου επέτυχε +132% εισροή νέων εργασιών, αύξηση το ποσοστό διατηρησιμότητας χαρτοφυλακίου +3,6%,  μείωσε την συχνότητα ζημιών -1,1%.

IDD και σύνθεση χαρτοφυλακίου 

To μεγάλο πλεονέκτημα της IDD είναι η επιβολή της συμβουλής. Μέσω της συμβουλής, ο ασφαλιστής μπορεί να πείσει τον πελάτη να καλύψει όλες τους τις ανάγκες.

Η Εurolife έχει 450,000 πελάτες και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου της παρουσιάζεται ως εξής:

  • 28% αποταμιευτικά
  • 10% ζωής
  • 10% υγεία
  • 27% γενικές ασφαλίσεις
  • 20% αυτοκίνητο
  • 5% επιχειρηματικοί κίνδυνοι

Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου όπως τόνισε ο κος Δελένδας είναι πολύ ισορροπημένη και έρχεται από όλα τα δίκτυα. Με αυτή την σύνθεση χαρτοφυλακίου η Eurolife πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τους στόχους για περαιτέρω ανάπτυξη, ισχυρότερη διείσδυση και ενίσχυση των σταυροειδών πωλήσεων.

Επενδύει στην ανάπτυξη

Οπως διαβεβαίωσε ο κος Δελένδας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των συνεργατών, αυξάνοντας τις επενδύσεις της προς το τομέα αυτό και το 2019.

Το απολογιστικό του 2018 έχει ως εξής:

  • 198 ημερίδες
  • 29 διαφορετικές ενότητες
  • 5.917 συμμετέχοντες, αύξηση +65% από το 2017

Το 2019 η θεματολογία θα αυξηθεί βάσει των αναγκών των δικτύων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*