ΕΕΑ: Ποιες αλλαγές επιφέρει στην ασφάλεια η κυκλοφορία αυτόνομων οχημάτων

Η κυκλοφορία αυτόνομων οχημάτων επιφέρει σειρά αλλαγών στις μεταφορές και την ασφάλεια καθώς μεταξύ άλλων είναι απαραίτητη η ευθυγράμμιση με την νομοθεσία και τις επιταγές τη Ε.Ε. Σύμφωνα με το ΕΕΑ:

Λιγότερα τροχαία, οδική ασφάλεια αλλά και υποχρεώσεις ένταξης στην νομοθεσία της Ε.Ε, διαφορετικές προσεγγίσεις στην ασφάλιση, άλλους κινδύνους προς ασφάλιση, φέρνουν τα αυτόνομα οχήματα των οποίων η κυκλοφορία υπόσχεται υψηλά κέρδη κάτι που στη συνέχεια θα αποτυπωθεί και σε άλλους κλάδους μεταξύ των οποίων και η ιδιωτική ασφάλιση. Οι εκτιμήσεις για την αγορά των αυτόνομων οχημάτων μιλούν για κέρδη 620 δις ευρώ στην αυτοκινητοβιομηχανία της Ε.Ε. και 180 δις ευρώ στον ηλεκτρονικό τομέα μέχρι το 2025.
Ειδικότερα τα αυτόνομα οχήματα (επίπεδα 3 και 4) βρίσκονται, στην παρούσα φάση σε δοκιμαστικό στάδιο και προβλέπεται να κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά μεταξύ του 2020 και του 2030. Τα πλήρως αυτοματοποιημένα οχήματα (επίπεδο 5) αναμένονται για μετά το 2030, ενώ η πλήρης συνδεσιμότητα όλων των νέων οχημάτων αναμένεται να επιτευχθεί έως το 2022. Την ώρα που η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, η Ε.Ε. εργάζεται προκειμένου να διασφαλίσει κοινούς κανόνες για τη συνδεδεμένη και την αυτόνομη οδήγηση. Ακολουθώντας την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση σχετικά με την αυτόνομη οδήγηση.
 

Μεταφορές
Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία και οι πολιτικές της Ε.Ε. θα πρέπει να καλύπτουν κάθε τρόπο μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των ελαφρών σιδηροδρομικών συστημάτων αλλά και των τηλεκατευθυνόμενων drones που μεταφέρουν αγαθά. Στην έκθεση σημειώνεται ότι τα συστήματα καταγραφής δεδομένων πρέπει να είναι υποχρεωτικά στα αυτόνομα οχήματα για τη βελτίωση της ποιότητας διερεύνησης ατυχημάτων και την αντιμετώπιση ζητημάτων ανάληψης ευθύνης. Επίσης, η έκθεση επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η ταχεία θέσπιση κατάλληλων κανόνων δεοντολογίας και προστασίας δεδομένων στον κλάδο της αυτοματοποίησης προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στα μη επανδρωμένα οχήματα.

Τι αποδίδουν τα αυτόνομα 
Όσον αφορά τα οφέλη των αυτόνομων οχημάτων για τους πολίτες, σημειώνεται ότι στο 95% των τροχαίων ατυχημάτων στην Ε.Ε. υπεισέρχεται σε κάποιο επίπεδο ανθρώπινο σφάλμα, κοστίζοντας τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο. Η έλευση μη επανδρωμένων αυτοκίνητων και φορτηγών μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των ατυχημάτων και να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν, επίσης, να περιορίσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων, αλλά και να αυξήσουν την πρόσβαση στην κινητικότητα για άτομα που δεν μπορούν να οδηγήσουν, για παράδειγμα, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Ασφάλεια 
Η έλευση της αυτόνομης οδήγησης συνοδεύεται, ωστόσο, από μια σειρά προκλήσεων. Σε επίπεδο οδικής ασφάλειας, εφόσον τα μη επανδρωμένα οχήματα πρέπει να χρησιμοποιούν τους ίδιους δρόμους που χρησιμοποιούν τα μη αυτόνομα οχήματα, οι πεζοί και οι ποδηλάτες, είναι αναγκαία η επιβολή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και η εναρμόνιση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας σε επίπεδο Ε.Ε.
Όσον αφορά τα ζητήματα ευθύνης, η μεταβίβαση των καθηκόντων οδήγησης από τους οδηγούς σε αυτόνομες τεχνολογίες απαιτεί την προσαρμογή των ευρωπαϊκών νομοθετικών διατάξεων περί ευθύνης που καθορίζουν, μεταξύ άλλων, ποιος είναι υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος: ο οδηγός ή ο κατασκευαστής;

Αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων, οι κανόνες προστασίας δεδομένων της Ε.Ε. ισχύουν και για τον κλάδο αυτοματοποίησης, παρ’ ότι δεν έχουν ακόμα ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για την εγγύηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την προστασία των αυτόνομων οχημάτων έναντι κυβερνοεπιθέσεων.
Επίσης, σε επίπεδο υποδομών είναι απαραίτητες οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, προκειμένου να αναπτυχθεί η κατάλληλη τεχνολογία και υποδομή. Τέλος, εγείρονται και ηθικά ζητήματα, καθώς τα αυτόνομα οχήματα πρέπει να σεβαστούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία επιλογής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*