Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την εκκαθάριση της Qudos

Η απόφαση για την εκκαθάριση της Qudos Insurance δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.

Nα θυμίσουμε ότι η εποπτική Αρχή της Δανίας Finanstilsynet ανακοίνωσε την πτώχευση στις 20 Δεκεμβρίου 2018 της ασφαλιστικής επιχείρησης Qudos Insurance A/S, με έδρα στη Δανία. Όπως είχε αναφέρει τότε σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος, «η DFSA ενθαρρύνει τους ασφαλισμένους να ακυρώσουν τα συμβόλαιά τους και να αποταθούν σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση. Τυχόν υφιστάμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα ακυρωθούν τρεις μήνες μετά την πτώχευση. Το Επικουρικό Ταμείο της Δανίας Garantifonden (Danish Guarantee Fund for Non-Life Insurance Companies) θα καλύπτει ζημίες που έχουν αναγγελθεί στην Qudos πριν από τις 20/12/2018 και θα αναγγελθούν σε αυτό μέχρι τις 20 Ιουνίου 2019. Το Ταμείο θα ενημερώνει διαρκώς τους δικαιούχους ασφαλίσματος με ανακοινώσεις στον ιστότοπό του. Στην Ελλάδα, η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση δραστηριοποιούνταν με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ), με ειδικό αντιπρόσωπο την εταιρεία Qudos Ελλάς ΕΠΕ (τηλ. 216-4004.150, fax 216-4004.198, e-mail: contact@qudos.gr).

Αναλυτικά η απόφαση:

Διαδικασία εκκαθάρισης
Απόφαση για την κίνηση διαδικασίας εκκαθάρισης έναντι της Qudos Insurance A/S

[Δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 280 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)] (2019/C 27/09)

Διαβάστε εδώ όλη την απόφαση

Διαβάστε επίσης:

Τι μαθαίνουμε για την Qudos και τις αποζημιώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*