Μπαράζ ασφαλιστικών μέτρων κατά της Folli – Follie

Με απόφαση που έλαβε το Μονομελές Πρωτοδικείο, παρατείνεται η απαγόρευση μεταβολής των περιουσιακών στοιχείων των εκπροσώπων της Folli-Follie αλλά και των εμπλεκόμενων ορκωτών λογιστών.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση που είχαν καταθέσει στις 15 Νοεμβρίου, μέλη της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών, ζητώντας την παράταση της απόφασης για μη μεταβολή στο περιουσιακό καθεστώς των ιδιοκτητών της εταιρίας, μελών της οικογένειας Κουτσολιούτσου, των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αλλά και ορκωτών ελεγκτών που υπέγραψαν πρόσφατους ισολογισμούς της.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών, τους οποίους ανέπτυξε στο δικαστήριο ο ταμίας της, Αλέξανδρος Νοδαράκης, η ζημιά των επενδυτών της εταιρίας, είναι ολοκληρωτική.

Η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών κατέφυγε στο δικαστήριο διεκδικώντας παράταση της «μη μεταβολής», καθώς ήδη έχει ζητήσει με αίτηση της την συντηρητική κατάσχεση περιουσίας της εταιρίας μέχρι του ποσού των περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, αίτημα για το οποίο αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να αποφασίσει το δικαστήριο.

Παράλληλα οι επενδυτές έχουν ζητήσει την ανακοπή του πλειστηριασμού για το μερίδιο της Folli-Follie στο «Άττικα», προσφυγή που έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 29 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με μέλη της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών, η ενεχυρίαση της μετοχικής θέσης που έχει η Folli-Follie στο «Άττικα», έγινε μετά την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της και επομένως η ενεχυρίαση έχει καταδολιευτικά στοιχεία που στρέφονται κατά των δικαιωμάτων των μετόχων.

Για το ίδιο θέμα έχουν καταθέσει και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 6 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Επενδυτών, δικηγόρο Ιωάννη Κυριακόπουλο, επίκειται η κατάθεση αγωγής αποζημίωσης από περίπου 300 επενδυτές κατά της Folli-Follie, μελών του ΔΣ της εταιρείας, ορκωτών ελεγκτών αλλά και αναδόχων των ξένων τραπεζών.

Η Folli Follie εξέδωσε χθες ανακοίνωση στην οποία παρείχε διευκρινίσεις:

Συζητήθηκε σήμερα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 8.11.2018 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 56 επενδυτών με αίτημα την συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας (μεταξύ άλλων) μέχρι του ποσού 2,3 εκ. ευρώ. Επί της εν λόγω αιτήσεως είχε ήδη χορηγηθεί προσωρινή διαταγή απαγόρευσης της μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μέχρι το εν λόγω ποσό, κατά τα αναφερόμενα στην από 22.11.2018 ανακοίνωση της Εταιρείας μας.

Μετά το πέρας της συζήτησης, η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου διατήρησε την ισχύ της ως άνω προσωρινής διαταγής μέχρι την έκδοση απόφασης – όπως συνήθως γίνεται – και δεν εξέδωσε απόφαση επί της προαναφερθείσας αίτησης, όπως ανακριβώς αναφέρεται από μερίδα του Τύπου.

Η Εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση με την έκδοση της απόφασης επί της εν λόγω αίτησης, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*