Π. Λελεδάκης: Τα 5 συν για την διαμεσολάβηση

Πέντε κεφάλαια περιλαμβάνει η “νέα βίβλος” της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Και τα πέντε “κεφαλαία” ενημερώνουν, δίνουν οδηγίες και λειτουργούν υπέρ του θεσμού της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

της Ελενας Ερμείδου 

Στα ” 5 συν” της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αναφέρθηκε σε ομιλία του στο Money Show 2019 ο Πρόεδρος του ΠΣΑΣ Παναγιώτης Λελεδάκης.

Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στην ενοποίηση των κατηγοριών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Μένουν τρεις κατηγορίες με το νέο νόμο: η κατηγορία του Πράκτορα, του Μεσίτη και του Συντονιστή.

Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει θέματα καταγγελίας σύμβασης. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, μεταξύ άλλων οφείλουν να ενημερώνουν για το χαρτοφυλάκιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Στόχος τις διάταξης να μην απώλειες σε βάρος των ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων.

Τα περί της θέσπισης της υποχρεωτικής συμβουλής σε όλα τα προϊόντα περιλαμβάνονται στο τρίτο κεφάλαιο, και αυτό προς όφελος των ασφαλιστών. Πρόκειται για μία διάταξη που ενισχύει ρόλο των ασφαλιστών.

Το τέταρτο κεφάλαιο της “βίβλου” γράφει για τα δίκτυα διανομής. Ολα τα δίκτυα πλέον ονομάζονται διανομείς και το σημαντικό ότι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις.

Τι άλλο από το Cross Selling! Αναφέρεται στο πέμπτο κεφάλαιο ότι ο νόμος υποχρεώνει σαφήνεια με λεπτομέρειες στην συμπληρωματική πώληση. Η ουσιαστική αυτή λεπτομέρεια στόχο έχει να κάνει πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και να μειώσει τις τακτικές των αθέμιτων πρακτικών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*