«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση της AIG ΕΛΛΑΣ από τον όμιλο AIG

Την απόκτηση του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «AIG ΕΛΛΑΣ AE» από τον Όμιλο AIG ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 30/10/2018, η οποία αφορά πρωτίστως την ευρύτερη αγορά παροχής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υπηρεσιών, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/201, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές τις οποίες αφορά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*