NN: Τα 8 χρυσά οφέλη των ομαδικών ασφαλίσεων

Για τις τάσεις των ομαδικών ασφαλιστηρίων, τους ρυθμούς που κινούνται στην αγορά, παράλληλα και για τα οφέλη τους μιλά σε συνέντευξη του στο IW o Alternative Channels Manager Mάκης Καραμπόλης. Για τα ισχυρότερα κανάλια διανομής αλλά και για την στρατηγική που εφαρμόζει η  ΝΝ για την ανάπτυξη των πωλήσεων

Συνέντευξη  στην Ελενα Ερμείδου

 

-Τα ομαδικά ασφαλιστήρια είναι δέλεαρ για το εργαζόμενο ή για τον εργοδότη; Πότε υπολογίζονται ως εισόδημα; φορολογούνται;

 

Ξεκινώντας, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι οι Ομαδικές Ασφαλίσεις δεν αντικαθιστούν την Κοινωνική Ασφάλιση, αλλά αντιθέτως, έρχονται να συμπληρώσουν και να βελτιώσουν τα αδύνατα σημεία της. Σε συνδυασμό με την Ατομική Ασφάλιση, αποτελούν την ιδανική λύση για να ικανοποιήσουν τις υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις των εργαζομένων της σύγχρονης εποχής, αναφορικά με τους βασικούς κινδύνους που μπορεί να συναντήσουν στη ζωή τους.

 

Η Ομαδική Ασφάλιση προσφέρει λύσεις τόσο στον  ασφαλισμένο (υπάλληλο επιχείρησης), όσο και στις επιχειρήσεις:

 

 • Στον ασφαλισμένο προσφέρει την προστασία και τη σιγουριά του αύριο, τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τους πολλούς δυνατούς συνδυασμούς ασφαλιστικών καλύψεων ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου, καλύπτοντας κάθε ιδιαιτερότητα ή ανάγκη του.

 

 • Στον εργοδότη προσφέρει επίσης πολλαπλά οφέλη. Μία ομαδική ασφάλιση, εκτός του ότι αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον προς τον εργαζόμενο, μειώνει την κινητικότητα του ειδικευμένου προσωπικού, αυξάνει την παραγωγικότητα και αποτελεί κίνητρο προσέλκυσης στελεχών στην επιχείρηση. Ευχαριστημένοι και εξασφαλισμένοι εργαζόμενοι σημαίνει ανάπτυξη και αυξημένη παραγωγικότητα για τον εργοδότη.

 

Το κόστος της Ομαδικής Ασφάλισης θεωρείται έξοδο επιχείρησης (για τα ασφάλιστρα που πληρώνει ο εργοδότης) και εκπίπτει της φορολογίας μέχρι ένα όριο.

Για τον εργαζόμενο με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία (Φορολογικός Νόμος 4172/2013), η μέγιστη φοροαπαλλαγή προσδιορίζεται μέχρι 1.500 ευρώ για προγράμματα Ζωής & Υγείας ετησίως & 100% για τα Συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Συγκεκριμένα, οι εθελοντικές εισφορές των εργαζομένων στα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά προγράμματα εξαιρούνται από τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών (κατ’ ουσία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος), ενώ αντίστοιχα, δεν απολαμβάνουν φοροαπαλλαγής οι εθελοντικές εισφορές σε Ομαδικά προγράμματα Ζωής & Υγείας.

 

Οι παροχές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά προγράμματα, θεωρούνται εισόδημα και φορολογούνται αυτοτελώς, ανάλογα με το ύψος αλλά και τη χρονική στιγμή που λαμβάνουν την παροχή (Φορολογικός Νόμος 4172/2013).

 

Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής του ασφαλισμένου, το ασφάλισμα που λαμβάνει ο δικαιούχος, φορολογείται με τον εκάστοτε ισχύοντα φόρο κληρονομιάς, ενώ σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου, του αποδίδεται το σύνολο της αποζημίωσης που δικαιούται, χωρίς καμία φορολόγηση.

 

– Τι παροχές πρέπει να περιλαμβάνει ένα ομαδικό ασφαλιστήριο; Πώς καθορίζονται και από πού εξαρτώνται τα ποσά ασφάλισης;

 

Η Ομαδική Ασφάλιση προσφέρει προστασία, όταν καλύπτει τους Βασικούς Κινδύνους στους οποίους όλοι οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι. Οι Βασικοί Κίνδυνοι και οι Ασφαλιστικές Παροχές που καλύπτονται, είναι οι εξής:

 

Απώλεια Ζωής Ο εργαζόμενος να χάσει την  ζωή του  Ασφάλεια Ζωής
Ασθένεια  Ο εργαζόμενος να αρρωστήσει  Ασφάλεια Υγείας
Ανικανότητα Ο εργαζόμενος να

χάσει την ικανότητα

του για εργασία

 Παροχές Ανικανότητας /   Απώλειας Εισοδήματος
Χαμηλή

Συνταξιοδότηση

 

Ο εργαζόμενος να

ενισχύσει τη σύνταξη του

Παροχές Συνταξιοδότησης

 

Περαιτέρω ενδυνάμωση ή μείωση των προσφερόμενων παροχών ενός Ομαδικού Συμβολαίου, προκύπτει εξετάζοντας εξειδικευμένες ανάγκες της προς ασφάλιση ομάδας, όπως πχ.: την επικινδυνότητα της εργασίας της, την ηλικιακή της σύνθεση, το πλήθος των ατόμων που την αποτελούν και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του εργοδότη.

 

– Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και πως οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τη νέα τεχνολογία;

 

Συνοπτικά η χρησιμότητα και τα οφέλη ενός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, για τον εργοδότη παρατίθενται ως εξής:

 

§ Οικοδόμηση, διατήρηση και βελτίωση της καλής θέλησης του προσωπικού

§ Ενθάρρυνση και εντατικοποίηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης

§ Προσέλκυση υψηλής ποιότητας προσωπικού & κίνητρο παραμονής εξειδικευμένου προσωπικού και στελεχών

§ Έμπρακτη απόδειξη για το ενδιαφέρον του εργοδότη προς το προσωπικό

§ Προσφορά παροχών στο προσωπικό με χαμηλό κόστος

§ Φορολογική Απαλλαγή

§ Η επιχείρηση αποκτά καλή φήμη

 

Οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις επωφελούνται μέσω της πλήρους μηχανογραφικής εξυπηρέτησης του συμβολαίου τους, παρέχοντας στο προσωπικό τους εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου (αμεσότητα πρόσβασης), στοχευμένες καλύψεις (e-services) και εξειδικευμένες παροχές, μέσα από τακτικές στατιστικές αναλύσεις.

 

– Ποιες είναι σήμερα οι τάσεις στις ομαδικές ασφαλίσεις, με τι ρυθμούς κινούνται στην αγορά; (παραγωγή, αποζημιώσεις)

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την ΕΑΕΕ για το 2017, η παραγωγή ασφαλίστρων Ομαδικών Ασφαλίσεων μειώθηκε συνολικά κατά 4% (468 εκατ. ευρώ  έναντι  485 εκατ.) προερχόμενη κυρίως από την μείωση στην ασφάλιση Δανειοληπτών (66 εκατ. ευρώ έναντι  99 εκατ.). Αντιθέτως οι ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας των εργαζομένων αυξήθηκαν κατά 7% ( 192,7 εκατ. ευρώ έναντι 180 εκατ. ευρώ) και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα κατά 1,4% σε σχέση με το 2016 (209,2 εκατ. ευρώ έναντι 206,3 εκατ.). Πιο συγκεκριμένα η συμμετοχή των δικτύων διανομής ήταν:

Δανειοληπτών € 66.207.762 14,1% 20,4%
 
Εργαζομένων € 192.745.986 41,2% 37,1%
 
Συνταξιοδοτικά προγράμματα € 209.229.704 44,7% 42,5%
 
Σύνολο

 

€ 468.183.451        100% 100%

 

Οι δε πληρωθείσες αποζημιώσεις των Ομαδικών Ασφαλίσεων το 2017, ήταν σχετικά σταθερές ( 78.000.000 εκατ) σε σχέση με το 2016 ( 82.000.000 εκατ.).

(πηγή: ΕΑΕΕ, Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας – 2017)

– Ποια είναι τα ισχυρότερα κανάλια διανομής;

 

Στις Ομαδικές Ασφαλίσεις, αυτές των δανειοληπτών προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη συνεργασία των ασφαλιστικών εταιριών με τις τράπεζες (bancassurance), ενώ οι υπόλοιπες Ομαδικές Ασφαλίσεις των εργαζομένων, από Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές αποκλειστικής ή μη, συνεργασίας, αλλά και άμεσες – απευθείας, πωλήσεις από τις εταιρίες. Τέλος, τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από άμεσες πωλήσεις ενώ ένα μικρότερο ποσοστό, από Διαμεσολαβητές.

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, κατά την ΕΑΕΕ, αυξήθηκε το μερίδιο των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας και των άμεσων πωλήσεων ενώ μειώθηκε αυτό της συνεργασίας με τις τράπεζες.

Κανάλια διανομής γενικά στην αγορά, Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής  2017

 • Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας: 16,7%
 • Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας: 25,4%
 • Συνεργασία με τράπεζες: 15,7%
 • Άμεσες Πωλήσεις: 42,2%

 

(πηγή: ΕΑΕΕ, Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας – 2017)

 

-Τι στρατηγική ακολουθείτε για την ανάπτυξη των ομαδικών πωλήσεων σας;

 

H στρατηγική της NΝ Hellas στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

α) στην Τεχνολογία με έμφαση στα e-services

β) στην περαιτέρω ενδυνάμωση των καναλιών διανομής, και

γ) στην περαιτέρω αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών και λειτουργιών

– Τι υποδομές παρέχετε στους ασφαλισμένους σας;

Στον τομέα των Ομαδικών Ασφαλίσεων, η NN Hellas προσφέρει μία ευρεία γκάμα προϊόντων & υπηρεσιών ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, παρέχοντας πολλαπλά οφέλη σε εργαζομένους και εργοδότες.

Με γνώμονα τις αξίες μας «Νοιαζόμαστε, Είμαστε ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε», σχεδιάζουμε εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών μας και προσφέρουμε Ομαδικά Προγράμματα που παρέχουν προστασία και σιγουριά στους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους.

Τα προγράμματα ομαδικών συμβολαίων της ΝΝ Hellas, ξεχωρίζουν για την καινοτομία τους και τις δυνατότητες/υπηρεσίες που παρέχουν, όπως:

 • Άμεση και αυτοματοποιημένη έκδοση συμβολαίου και πρόσθετων πράξεων για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
 • Σύγχρονο δίκτυο συμβεβλημένων νοσηλευτηρίων και συνεργαζόμενων διαγνωστικών κέντρων πανελλαδικά, με συμφωνίες συνεργασίας οι οποίες διασφαλίζουν στους εργαζόμενους/ασφαλισμένους υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας.
 • Συνεργασίες με όλα τα μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια πανελλαδικά με απευθείας κάλυψη εξόδων και με παροχές υγείας σε προνομιακές τιμές και ειδικές εκπτώσεις.
 • Ειδικές συμφωνίες με τα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια για δωρεάν παροχές υγείας, όπως ιατρικές επισκέψεις, Check Up, προεγχειρητικούς ελέγχους, διαγνωστικές εξετάσεις κ.α.
 • Διεθνείς συνεργασίες και τεχνογνωσία. H NN Ηellas δραστηριοποιείται και στην Ασφαλιστική κάλυψη προσωπικού Πολυεθνικών Εταιριών στην Ελλάδα, με την Αποκλειστική εκπροσώπηση Παγκόσμιου Δικτύου pooling system (member of Global Benefits Network).
 • Τηλεφωνικό κέντρο διαθέσιμο 24/7 με σκοπό τη συνεχή υποστήριξη των ασφαλισμένων, την καθοδήγησή τους σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, την παροχή ιατρικών συμβουλών σε περίπτωση ανάγκης καθώς και ενημέρωση για τα προνόμια υγείας και τα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια.
 • Πλήρης υποστήριξη μέσω εξειδικευμένων εργασιών για τη διαχείριση και ανανέωση του συμβολαίου, την αποζημίωση, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, με:
 • Αυτόματη έκδοση, μέσω του ειδικού μηχανογραφικού συστήματος ομαδικών συμβολαίων, αποδείξεων ασφαλίστρων, ανάλυσης κόστους ανά ασφαλισμένο, ανάλυσης κόστους μεταβολών και της τρέχουσας εικόνας της ασφαλισμένης ομάδας.
 • Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του προγράμματος (π.χ. κατάσταση καταβληθέντων αποζημιώσεων ανά συμβόλαιο και ανά πάθηση, παροχή και κατηγορία παθήσεων συνολικά, συγκριτική κατάσταση αποζημιώσεων του τρέχοντος έτους σε σχέση με το προηγούμενο, κλπ.) ενώ τέλος, παρέχεται η δυνατότητα απευθείας κατάθεσης του πληρωτέου ποσού της αποζημίωσης, στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε ασφαλισμένου.
 • Έκδοση ειδικού ατομικού ενημερωτικού φυλλαδίου για κάθε ασφαλισμένο μέλος, που εξηγεί με λεπτομέρεια τις παροχές του προγράμματος.
 • Δυνατότητα τακτικής παρουσίας εκπροσώπου της ΝΝ Hellas, στα γραφεία των πελατών, αλλά και Παρουσίαση του Προγράμματος στο προσωπικό της ασφαλισμένης εταιρίας, με σκοπό την άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση των μελών του προγράμματος, την διεκπεραίωση της αποζημίωσής του, καθώς και την παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων.

– Τα Ομαδικά της ΝΝ Hellas παρουσιάζουν σημαντικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλετε να μας μιλήσετε πιο αναλυτικά για τις επιδόσεις τους το 2017?

 

H νέα, από το 2016, Διοίκηση της ΝΝ Hellas, πίστεψε στις Ομαδικές Ασφαλίσεις και τις σημαντικές ευκαιρίες που μπορούν να δημιουργήσουν, ενώ επένδυσε σε έμψυχο δυναμικό όπως και σε υποδομές.

Η ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου υποστηριζόμενη από την τεράστια πωλησιακή ισχύ των Δικτύων και της εξαιρετικής συνεργασίας με τις Κεντρικές υπηρεσίες, τέθηκε στο επίκεντρο από την αρχή.

Έγκαιρα και γρήγορα, ενημερώνονται όλοι οι πελάτες μας για αναβαθμίσεις ή ακόμη και για προτάσεις συγκράτησης κόστους των προγραμμάτων τους, ενώ παράλληλα τους παρέχεται η δυνατότητα για επιπλέον προσθήκες παροχών, που βελτιώνουν σημαντικά το επίπεδο κάλυψης των υπαλλήλων τους.

Αποτέλεσμα της μεγάλης αυτής προσπάθειας που συντελείται από όλα τα μέλη της ομάδας μας μεθοδικά τα δύο τελευταία χρόνια ήταν,  το 2017 να ενισχύσουμε τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των εργασιών κατά 33% και το χαρτοφυλάκιο (σε ετησιοποιημένα ασφάλιστρα) κατά  8,1 εκατ. ευρώ, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την ΝΝ Hellas και το 2018 να συνεχίζονται τα ρεκόρ των πωλήσεων, επιτυγχάνοντας ήδη αύξηση 20% σε σχέση με το 2017 των νέων Ομαδικών Συμβολαίων, στη μεθοδικά χαραγμένη διαδρομή της κερδοφόρου ανάπτυξης της NN Hellas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*