ΕΑΕΕ: Σημαντικές θέσεις Α. Σαρρηγεωργίου και Μ. Αντωνάκη στα κορυφαία όργανα της Insurance Europe

Από σημαντικές θέσεις στα κορυφαία όργανα της Insurance Europe συμμετέχει η ΕΑΕΕ στα ευρωπαϊκά ασφαλιστικά δρώμενα το 2019.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγεωργίου συμμετέχει ως μέλος του Strategic Board της Insurance Europe, η οποία αποτελεί την ομοσπονδία των ευρωπαϊκών (αντ) ασφαλιστικών επιχειρήσεων με μέλη της 35 εθνικές ασφαλιστικές ενώσεις. Το Strategic Board είναι το ανώτερο συμβουλευτικό όργανο με μέλη του Προέδρους των εθνικών ασφαλιστικών ενώσεων. Κύριος ρόλος του είναι η χάραξη της στρατηγικής της Insurance Europe.

Η κ. Μ. Αντωνάκη, Γεν. Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, πέραν της Executive Committee, συμμετέχει και ως μέλος στη Budget & Nomination Committee της Insurance Europe. Η Επιτροπή αυτή είναι επιφορτισμένη με σημαντικές αρμοδιότητες όπως ο προϋπολογισμός, τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν σημαντικές θέσεις στα όργανα της Insurance Europe καθώς και προετοιμασία θέσεων και προτάσεων για τους σημαντικούς φακέλους με τους οποίους ασχολείται η ομοσπονδία.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι το 2021, η ΕΑΕΕ θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει στην Αθήνα το μεγαλύτερο γεγονός της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς που συγκεντρώνει 400 περίπου υψηλόβαθμους ασφαλιστές, διαμορφωτές κοινής γνώμης, επόπτες και άλλους, τη Γενική Συνέλευση και το Διεθνές Συνέδριο της Insurance Europe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*