Ερωτήματα για τις (αντ)ασφαλιστικές πλατφόρμες

Πολλαπλασιάζονται τα ερωτήματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαδικτυακών (αντ) ασφαλιστικών πλατφόρμων. Η χρήση των διαδικτυακών πλατφόρμων παρουσιάζεται μέχρι στιγμής ως μέγα πλεονέκτημα για τις (αντ)ασφαλιστικές, τα πράγματα αλλάζουν καθώς έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και οι πρώτες σοβαρές αντιδράσεις. Το αν θα υπάρξει η ανάγκη να μπουν κανόνες και να ρυθμιστεί το ψηφιακό περιβάλλον στις ασφάλειες θα φανεί σύντομα από τις αποφάσεις που θα λάβει η ΕΕ.

της Ελενας Ερμείδου

Εχουν τα θετικά τους οι διαδικτυακές πλατφόρμες (αντ)ασφαλειών, γεννούν όμως και αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά την προστασία του καταναλωτή και τον ανταγωνισμό σύμφωνα με την The Geneva Association.

H The Geneva Association συμφωνεί ότι οι (αντ)ασφαλιστές και όσοι έχουν θέσει σε λειτουργία τις διαδικτυακές πλατφόρμες πρέπει να ενημερώνουν για το πώς χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Θέτει ερωτήματα για θέματα αυθαιρεσιών, διαφάνειας και διακρίσεων αλλά και υγιούς ανταγωνισμού, καθώς η χρήση των προσωπικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσουν σε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

H Ενωση επισημαίνει ότι η υπέρ- απλούστευση και επιμονή για την συγκέντρωση πληροφοριών στο διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει σε αναζήτηση πληροφοριών που δεν είναι χρήσιμες.

Βεβαίως, οι σωστές πληροφορίες στο διαδίκτυο ενισχύουν το πλεονέκτημα της διαφάνειας σε ό,τι αφορά την επιλογή για την αγορά  σύνθετων προϊόντων.

Βάζει στο τραπέζι των συνομιλιών το θέμα της εποπτείας σε ό,τι αφορά τα ευθύνες και τα δικαιώματα των καταναλωτών καθώς επίσης το αν θα πρέπει οι πλατφόρμες αυτές να εποπτεύονται αλλά και το θέμα εποπτείας όλου του οικοσυστήματος.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*