Οι μεγαλύτερες αντασφαλιστικές και οι προοπτικές τους

Σταθερές παραμένουν οι προοπτικές των 40 μεγαλυτέρων ανατασφαλιστικών στο κόσμο εξετάζοντας τις επιδόσεις των ισολογισμών τους σύμφωνα με την Moodys.

της Ελενας Ερμείδου

Σημαντικά στην εικόνα αυτή συνέβαλλαν οι διαδικασίες των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, η διαφοροποίηση και αλλαγή των στρατηγικών τους σχεδίων.

Η κεφαλαιοποίηση τους είναι καλή και η κερδοφορία τους βελτιώθηκε μέσα στο 2018 χάριν των υψηλότερων επιτοκίων και της αυξημένης ζήτησης από τους πρωτασφαλιστές.

Ωστόσο, η επικράτηση των χαμηλών τιμολογίων μέσα στο 2018 κατά τις ανανεώσεις αδυνατίζουν τις συνθήκες κατά τις ανανεώσεις τον Ιανουάριο του 2019.

Οι 40 πρώτες αντασφαλιστικές και οι προοπτικές τους:

Global Reinsurance_Moody’s 

Munich Reinsurance Company  Germany             Aa3        Stable

Swiss Reinsurance Company       Switzerland        Aa3        Stable

Hannover Reinsurance Company   Germany        NR

Berkshire Hathaway Reinsurance Group               USA       Aa1        Stable

SCOR SE               France  Aa3        Stable

Lloyds of London UK          NR          NR

Reinsurance Group of America, Inc.    USA       A1           Stable

China Reinsurance Group        China     NR          NR

Great-West Lifeco, Inc. Canada Aa3        Stable

Allianz Group     Germany             Aa3        Stable

General Re Corporation                USA       Aa1        Stable

Korean Reinsurance Company   Korea    NR          NR

PartnerRe, Ltd. Bermuda             A1           Stable

General Insurance Corp of India                India      NR          NR

Everest Re Group, Ltd.  Bermuda             A1           Stable

XL Group Ltd      Bemuda               A2           RUR

Alleghany Corporation   USA       A1           Stable

Mapfre Spain     A2           Stable

R+V Versicherung AG    Germany             NR          NR

Tokio Marine Holdings, Inc.         Japan    Aa3

Fairfax Financial Holdings Limited      Canada A3           Stable

Maiden Holdings, Ltd.    Bermuda       NR          

Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.     Japan    A1           Stable

RenaissanceRe Holdings, Ltd.     Bermuda             A1           Stable

AXIS Capital Holdings Limited      Bermuda             A2           Stable

Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.       Japan    A1           Stable

The Toa Reinsurance Company, Ltd.        Japan    NR          NR

Assicurazioni Generali SpA           Italy       Baa1      Stable

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.       Japan    A1           Stable

IRB Brasil Re       Brazil     NR

Pacific LifeCorp USA       A1           Stable   1

Sompo International (Endurance)  Bermuda             A1           Stable

Arch Capital Group, Ltd.                Bermuda             A2           Stable

Qatar Reinsurance Company, Limited     Bermuda    NR

Aspen Insurance Holdings Limited            Bermuda    A2

Caisse Centrale de Reassurance                France  NR

Taiping Reinsurance Company, Ltd.         China     NR

Deutsche Ruck Group    Germany             NR

Validus Holdings, Ltd.     Bermuda             A2           Stable

Peak Reinsurance Company Ltd                China     NR

Τα συνολικά τους ασφάλιστρα το 2017 διαμορφώθηκαν στα 257,112 ευρώ έναντι 232,893 το 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*