ΕΟΠΥΥ, χρήματα, στηθοσκόπιο

Νέες υγειονομικές καλύψεις από… τις τσέπες ασφαλισμένων και παρόχων

Ακόμα δύο εξετάσεις προσέθεσε η κυβέρνηση στο «καλάθι» του ΕΟΠΥΥ και των δημόσιων νοσοκομείων, χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Πολιτική υγείας με «ξένα κόλλυβα» συνεχίζει να ασκεί η Αριστοτέλους, η οποία ενώ κοστολογεί νέες διαγνωστικές εξετάσεις με βάση τις εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας, «κάνει την πάπια» σε ό,τι αφορά την υποχρέωση συνεισφοράς του κράτους στις δαπάνες που προκαλούνται.

Ο λόγος για την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αρ.Πρωτ: Γ2δ/Γ.Π.88865, με την οποία εντάχθηκαν στο κρατικό τιμολόγιο η λήψη υλικού για κυτταρολογικές εξετάσεις  (14,67 ευρώ) και ο κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεων θυρεοειδούς (6,66 ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΟΠΥΥ πλέον καλύπτει αυτές τις δύο διαγνωστικές εξετάσεις.

Κατά την προσφιλή, όμως, τακτική της πολιτικής ηγεσίας, η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του. Οι πιστώσεις αυτές υπόκεινται όπως είναι γνωστό στα καθορισμένα όρια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-21 και είναι «κλειστές». Δεν υπάρχει, δηλαδή, περίπτωση να αυξηθούν.

«Σε κάθε περίπτωση, κατά την παροχή υπηρεσιών από ιδιωτικούς φορείς θα αντισταθμιστεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ενώ από δημόσιους φορείς συμπεριλαμβάνεται στον τιθέμενο ετήσιο προϋπολογισμό απόδοσης νοσηλίων» αναφέρουν οι συναρμόδιοι υπουργοί.

Πρακτικά, το προαναφερόμενο κόστος θα κληθούν να το πληρώσουν οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι, μέσω των νοσηλίων που καταβάλλονται στα δημόσια νοσοκομεία από τις κρατήσεις που γίνονται και οι πάροχοι ιδιωτικής υγείας που συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ, μέσω του clawback.

Στην ΚΥΑ αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού».

ΩΚΑ4465ΦΥΟ-ΙΣ4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*