Ποιοι πωλούν συμβόλαια Νομικής Προστασίας

Την απόλυτη κυριαρχία στην διανομή ασφαλιστηρίων συμβολαίων Νομικής Προστασίας έχουν σχεδόν τα ανεξάρτητα δίκτυα, ήτοι πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων  Στο αντίποδα με ισχνό ποσοστό οι τράπεζες και ακολουθούν με μεγάλες διαφορές τα ιδιόκτητα δίκτυα και οι άμεσες πωλήσεις.

της Ελενας Ερμείδου

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ συνολική παραγωγή του κλάδου Νομικής Προστασίας το 2017 σημείωσε αύξηση 1,9% έναντι του 2016 στα 37,1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων συμβολαίων.

Στην παραγωγή του κλάδου συνέβαλλαν κατά 79,1% οι μεσίτες και οι πράκτορες ασφαλίσεων,  οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητα δίκτυα) 14,0%, οι απευθείας πωλήσεις με ποσοστό 6% και οι τραπεζοασφάλειες με ποσοστό μόλις 0,9%.

Το πλήθος συμβολαίων για το 2017 έφτασε τα 3.207.503 ενώ οι ζημιές που δηλώθηκαν και πληρώθηκαν έφτασαν τις 13.704 και 788.866.

Αναλυτικότερα:

ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΑ ΑΠΟΘΕΜΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΔΗΛΩΘΕΙΣΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ
ΣΕ ΙΣΧΥ ΖΗΜΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (€) ΖΗΜΙΩΝ (€)
3.207.503 13.704 788.866 2.350.130

Τα μεγαλύτερα ποσοστά συχνότητας ζημιών κατέχουν οι επιχειρήσεις με 58,6% στον αντίποδα το αυτοκίνητο. Αντίθετα η μεγαλύτερη μέση ζημιά εμφανίζεται στο αυτοκίνητο με 286 ευρώ ενώ η μικρότερη στις λοιπές ζημιές με 113 και στην οικογένεια με 115 ευρώ.

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΖΗΜΙΩΝ

0,2% 10,4% 58,6% 13,0% 0,4%
ΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ (€) 286 115 171 113 229

Η συμμετοχή του κλάδου στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών το 2017 παρέμεινε σταθερή στο 1,8% και με διαφορά από το 2009 όπου η συμμετοχή του ξεπερνούσε το 2%.

Το 2017 όπως και το 2016 στο κλάδο Νομικής Προστασίας δραστηριοποιήθηκαν δύο εξειδικευμένες ασφαλιστικές η Arag και η Das Hellas και 26 ασφαλιστικές.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*