Πτώση αντί ανόδου στις ασφαλίσεις ζωής

Ψηλά έχει τοποθετηθεί ο πήχυς της ασφαλιστικής αγορά για τις ασφαλίσεις ζωής με αποτέλεσμα να η αγορά να μην μπορεί να τον περάσει.

της Ελενας Ερμείδου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η ΕΑΕΕ το 2017 σημειώθηκε πτώση 0,2% συγκριτικά με το 2017 στις ασφαλίσεις ζωής. Μέσα στο 2017 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 32 ασφαλιστικές ζωής σε σχέση με 35 το 2016, των οποίων η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων διαμορφώθηκε στα 2,1 δισεκ. ευρώ, μειωμένη κατά 0,2% σε σχέση με το 2016.

20 ασφαλιστικές με μερίδιο 99% στην αγορά

Στην έρευνα της ΕΑΕΕ συμμετείχαν 20 ασφαλιστικές των οποίων το μερίδιο στην αγορά υπολογίζεται περίπου στο 99%. Η εν λόγω αποτέλεσμα προέκυψε από την παραγωγή τους σε ασφαλίσεις ζωής και υγείας, ποσό ύψους 1,58 δισεκ. αφορούσε σε ασφαλίσεις ζωής και υγείας και ποσό ύψους 468 εκατ. σε ομαδικές ασφαλίσεις.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις αύξηση παρουσιάζουν τα νοσοκομειακά προγράμματα και τα προγράμματα ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις. Ενα ακόμα χαρακτηριστικό των ομαδικών ασφαλίσεων για το 2017 είναι το ότι μειώθηκε η αναλογία ασφαλίσεων δανειοληπτών ενώ αυξήθηκε η αναλογία των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Αποζημιώσεις

Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν τα 1,45 δισεκ. εκατ, εκ των οποίων τα 1,11 δισεκ, αντιστοιχούν ατομικές ασφαλίσεις, και τα 345 εκατ. ομαδικές ασφαλίσεις.

Στις ατομικές ασφαλίσεις αυξήθηκε η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων για τις ασφαλίσεις υγείας, ενώ μειώθηκαν οι πληρωθείσες αποζημιώσεις των ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων παρέμεινε περίπου η ίδια το 2017 προς το 2016.

Επικρατέστερα κανάλια διανομής

Τα δύο μεγαλύτερα κανάλια διανομής στις ατομικές ασφαλίσεις είναι οι διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και οι τράπεζες. Συγκριτικά με το 2016, η αναλογία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας ενισχύθηκε ενώ μειώθηκε το μέγεθος της συνεργασίας με τις τράπεζες.

Τέλος, στις ομαδικές ασφαλίσεις, ο κύριος όγκος των εργασιών προέρχεται από τις άμεσες πωλήσεις. Αυξήθηκε η αναλογία των άμεσων πωλήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας ενώ μειώθηκε η συνεργασία με τις τράπεζες.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*