22 ασφαλιστικές, ανάμεσα στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες

της Ελενας Ερμείδου

Ανάμεσα στις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στο 2017 βρίσκονται 22 ασφαλιστικές σύμφωνα με μελέτη της ICAP που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Τα κέρδη τους από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων διαμορφώθηκαν στα 420.440 χιλιάδες ευρώ με τα κέρδη προ φόρων στα 384.21 χιλιάδες ευρώ και με κύκλο εργασιών 2.990.929

 

 

Τομεακή Κατανομή Εταιρειών – Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών  (2017)

Τομέας Πλήθος Εταιρειών Κέρδη EBITDA

(σε χιλ. €)

Κέρδη προ φόρου

(σε χιλ. €)

Κύκλος Εργασιών

 (σε χιλ. €)

Βιομηχανία 165 3.587.535 2.366.644 29.380.940
Εμπόριο 94 1.196.154 699.733 22.770.139
Τουρισμός 45 484.558 202.269 1.420.830
Τράπεζες- Factoring* 12 1.325.318 1.120.391 7.219.805
Ασφάλειες 22 420.440 384.231 2.990.929
Λοιπές Υπηρεσίες 162 5.795.547 2.446.791 27.245.957
ΣΥΝΟΛΟ 500 12.809.552 7.220.059 91.028.600

Τα οικονομικά αποτελέσματα των κορυφαίων επιχειρήσεων (και ομίλων) που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση κατέγραψαν σημαντική βελτίωση το 2017, με κύριο χαρακτηριστικό την εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας τους, πετυχαίνοντας αποτελέσματα πολύ πιο καλά σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του συνόλου των ελληνικών εταιρειών.

Στις παρούσες συνθήκες, όπου οι προοπτικές περαιτέρω ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας είναι ορατές, καθώς οι πρώτες ενδείξεις του 2018 είναι θετικές, οι προκλήσεις για τον ελληνικό εταιρικό τομέα αυξάνονται. Οι δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις επιβάλλεται να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με την ίδια αποφασιστικότητα και επιμονή, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, στοχεύοντας συνεχώς σε υψηλότερες επιδόσεις.

Η συμβολή τους στην ταχεία ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη διατήρηση αυτής σε σταθερή ανοδική τροχιά είναι σίγουρα καθοριστική.

O Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ICAP, δήλωσε σχετικά: «Μετά από μια μακροχρόνια περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία κινήθηκε σε ανοδική τροχιά το 2017, καθώς το ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε χαμηλούς μεν, αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής, τάση η οποία συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Η βελτίωση της οικονομίας αποτυπώθηκε όχι μόνο στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας, αλλά και στις επιδόσεις των επιχειρήσεων κατά το χρόνο αυτό. Πράγματι, με βάση τους ισολογισμούς του έτους 2017, οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες βελτίωσαν σημαντικά τα αποτελέσματά τους, πετυχαίνοντας εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας τους, ενώ παράλληλα θετική ήταν και η εξέλιξη τόσο των συνολικών τους πωλήσεων όσο και των ιδίων κεφαλαίων.
Ειδικότερα, τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών αυξήθηκαν κατά 15% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των €12,8 δισ..
Τα συνολικά προ φόρου κέρδη διευρύνθηκαν εντυπωσιακά, κατά 26%, ανερχόμενα σε €7,2 δισ., μέγεθος που υπερκαλύπτει το αντίστοιχο τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των ελληνικών εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς για το 2017.
Η εξέλιξη της κερδοφορίας των εταιρειών της έκδοσης, διαχρονικά, αποτελεί αναμφισβήτητα μεγάλο επίτευγμα, εάν ληφθεί υπόψη το γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτούργησε ο εταιρικός τομέας τα τελευταία έτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι, 92 από τις εταιρείες της παρούσας κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece“, από το 2008 έως και το 2017, επομένως δικαίως χαρακτηρίζονται ως οι «πρωταθλητές» των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.
Συνεπώς, οι κορυφαίες αυτές επιχειρήσεις είναι άξιες συγχαρητηρίων, αφού με την επίμονη και συστηματική προσπάθειά τους συνεχίζουν να καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις. Σίγουρα, η επάνοδος της οικονομίας με χαμηλούς, αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής ευνόησε τον επιχειρηματικό τομέα. Επιτακτική λοιπόν είναι η ανάγκη για τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την επικράτηση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, προκειμένου η ελληνική οικονομία να προσελκύσει επενδύσεις και να θέσει τις βάσεις για ένα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον.»

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*