Στο Χρηματιστήριο Αθηνών η μετοχή της Interlife

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΙΝTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α πραγματοποιήθηκε παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της Εταιρίας χθες, Δευτέρα 17/12/18, στην έδρα της Εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης με θέμα:

Λήψη απόφασης για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Η παραπάνω απόφαση ελήφθη ομόφωνα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΙΝTERLIFE A.A.E.Γ.A. είναι ήδη, από το 2012 εισηγμένη στη Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ενώ, μετά την εισαγωγή της και στο ΧΑ, η μετοχή της εταιρίας θα διαπραγματεύεται ταυτόχρονα και στα δύο Χρηματιστήρια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*