Εξισορροπούν την παραγωγή ασφαλίστρων οι Γενικές Ασφάλειες

Με αρνητικά και θέτικα πρόσημα έκλεισε η παραγωγή ασφαλίστρων για το διάστημα Ιαν – Οκτ 2018.  Οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών οδηγούν την άνοδο ενώ πίσω μένουν οι ασφαλίσεις Ζωής.

της Ελενας Ερμείδου

Οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών συμβάλλοντας με +4,1% ενίσχυσαν το συνολικό αποτέλεσμα της παραγωγής ασφαλίστρων στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 σε αντίθεση με τις ασφαλίσεις ζωής που έκλεισαν για το αντίστοιχο διάστημα με αρνητικό πρόσημο -2,8%.

Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€) Ιανουάριος – Οκτώβριος 2018 Συμμετοχή Μεταβολή έναντι 2017
Ασφαλίσεις Ζωής 1.516.328.546,27 47,1% -2,8%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.705.542.842,80 52,9% +4,1%
εκ των οποίων    
Αστική ευθύνη οχημάτων 640.503.805,47 19,9% -1,0%
Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 1.065.039.037,33 33,0% +7,5%
Σύνολο 3.221.871.389,07 100% +0,7%

Η συνολική παραγωγή για το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 έκλεισε με οριακή αύξηση +0,7% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Συγκεκριμένα, το σύνολο της παραγωγής διαμορφώθηκε στα 3.221.871.389 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το 1.516.328.546 προέρχεται από τις ασφαλίσεις Ζωής και το υπόλοιπο 1.705.542.842 από τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€) Ιανουάριος – Οκτώβριος 2018 Συμμετοχή Μεταβολή έναντι 2017
Ασφαλίσεις Ζωής 1.516.328.546,27 47,1% -2,8%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.705.542.842,80 52,9% +4,1%
εκ των οποίων    
Αστική ευθύνη οχημάτων 640.503.805,47 19,9% -1,0%
Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 1.065.039.037,33 33,0% +7,5%
Σύνολο 3.221.871.389,07 100% +0,7%

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι όλοι οι επιμέρους κλάδου των ασφαλίσεων Ζωής εκτός ενός σημείωσαν αρνητική μεταβολή. Ο μοναδικός επιμέρους κλάδος που σημείωσε άνοδο +17,4% ήταν η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων.

Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€) Ιανουάριος – Οκτώβριος 2018 Συμμετοχή Μεταβολή έναντι 2017
Ασφαλίσεις Ζωής 1.516.328.546,27 47,1% -2,8%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.705.542.842,80 52,9% +4,1%
εκ των οποίων    
Αστική ευθύνη οχημάτων 640.503.805,47 19,9% -1,0%
Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 1.065.039.037,33 33,0% +7,5%
Σύνολο 3.221.871.389,07 100% +0,7%

Διαβάστε όλη την μελέτη της ΕΑΕΕ: Παραγωγή Ασφαλίστρων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*