Τι αποταμιευτικές επιλογές προτείνει το Σύστημα Capital

Αποταμιευτικές και επενδυτικές επιλογές εύρους στο σύστημα Capital, με τα προϊόντα CLASSIC , PENSION  και INVEST.  Το σύστημα λειτουργεί συνδυαστικά και μπορεί να δώσει υψηλές αποδόσεις.

Στρατηγική της Interamerican είναι να αναπτύξει το πελατολόγιό της στον τομέα της αποταμίευσης και των επενδύσεων, διευρύνοντας τις επιλογές στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, με τις καλύτερες δυνατές συνεργασίες στη διαχείριση.

 Capital PENSION, η συμπληρωματική λύση για τη σύνταξη

 Οι συνεχείς αλλαγές στην Κοινωνική Ασφάλιση έχουν αλλάξει δραματικά τα δεδομένα στο χώρο των συντάξεων. Αν κάποιος θέλει να διατηρήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο την ποιότητα της ζωής κατά την περίοδο της σύνταξης, θα πρέπει να σχεδιάσει τη δημιουργία ενός πρόσθετου κεφαλαίου καθώς η κοινωνική σύνταξη γήρατος πιθανότατα δεν θα επαρκεί.

Ένα πρόγραμμα συστηματικής αποταμίευσης και επένδυσης, με παράλληλο εμπλουτισμό του με συνταξιοδοτική αποταμίευση και ασφαλιστικές καλύψεις, έτσι ώστε να διασφαλιστούν ροές εισοδήματος ακόμη και αν συμβεί κάτι απρόβλεπτο, αποτελεί μια ορθολογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του θέματος. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το Capital PENSION.

Το πρόγραμμα είναι συνδεδεμένο με επενδύσεις, συνδυάζοντας την αποταμίευση για δημιουργία κεφαλαίου με ασφαλιστικές καλύψεις. Μέσα από το Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης Capital Interamerican, παρέχεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων απόδοσης στις παγκόσμιες αγορές, ενώ ασφαλιστικά παρέχονται συμπληρωματικά καλύψεις χηρείας, αναπηρίας και γήρατος.

Ειδικότερα, οι δυνατότητες σχεδιασμού του προγράμματος στα μέτρα του επενδυτή–ασφαλισμένου είναι για:

 • τακτική και πειθαρχημένη αποταμίευση
 • επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια κορυφαίων διαχειριστών

στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 • επιλογή της διάρκειας αποταμίευσης και της ηλικίας συνταξιοδότησης
 • επιλογή τρόπου καταβολής της σύνταξης, δηλαδή ως εφάπαξ ποσόν

ή ως μηνιαία σύνταξη

 • επιλογή της διάρκειας συνταξιοδότησης, σε περίπτωση μηνιαίας σύνταξης
 • έκτακτες καταβολές, για ενίσχυση της αποταμίευσης και της επένδυσης
 • αλλαγή επενδυτικής πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή
 • αναπροσαρμογή ποσού αποταμίευσης και συνταξιοδότησης

βάσει πληθωρισμού

 • αύξηση ή μείωση του ποσού αποταμίευσης, σε περίπτωση αύξησης

ή μείωσης, αντίστοιχα, των εισοδημάτων

 • συνέχιση καταβολής του τακτικού ποσού αποταμίευσης σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία.

 Capital Invest, η προωθημένη πρόταση για αποταμίευση και επένδυση

Το Capital INVEST, σχεδιασμένο στη λογική του private banking για τον επενδυτή, αποτελεί επιλογή ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου που υποστηρίζεται διαχειριστικά από τέσσερεις από τους πιο αξιόπιστους διεθνείς οίκους και συγκεκριμένα τη BlackRock, τη J.P. Morgan, την Pictet και την Pioneer, ενώ από την Ελλάδα έχει τη διαχειριστική συμμετοχή της AlphaTrust.  Σημειώνεται ότι η διαπραγματευτική δύναμη των τεσσάρων διεθνών οίκων φθάνει τα 4,5 τρισ. ευρώ, μέγεθος 25 φορές μεγαλύτερο του ελληνικού ΑΕΠ.

Το Capital INVEST λειτουργεί ως επενδυτικό προϊόν εφάπαξ καταβολής, με ελάχιστο ποσόν επένδυσης τα 2.000 ευρώ. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου, που μπορεί να δημιουργήσει ο επενδυτής, περιλαμβάνει Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων, Ομολογιακά και Μεικτά-Μετοχικά. Για απευθείας επένδυση σε έτοιμο χαρτοφυλάκιο με το Capital Invest προσφέρεται η εναλλακτική λύση του AlphaTrust Eclectic Fund of Funds – Balanced.

Capital CLASSIC, για τη δημιουργία κεφαλαίου

Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα επένδυσης και αποταμίευσης, που βοηθά στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως:

 • επαγγελματικών προσδοκιών
 • οικονομικού αποθέματος για τη χρηματοδότηση σπουδών των παιδιών, την επαγγελματική αποκατάσταση και προστασία τους
 • συστηματικής και πειθαρχημένης αποταμίευσης
 • συμπληρωματικού εφάπαξ κεφαλαίου για την περίοδο μετά την ολοκλήρωση του εργασιακού βίου.

Το Capital CLASSIC συγκεντρώνει τους καλύτερους επαγγελματίες διαχείρισης: στην Eurobank ΑΕΔΑΚ, την AlphaTrust και την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Τα πλεονεκτήματα του προιόντος είναι σημαντικά:

 • πρόσβαση σε οποιαδήποτε αγορά του κόσμου και δυνατότητα για επίτευξη υψηλών αποδόσεων μακροπρόθεσμα
 • δυνατότητα για υψηλότερες αποδόσεις, καθώς ενσωματώνει όλες τις κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων και προσφέρει μεγάλο φάσμα επενδυτικών επιλογών
 • αυτόματη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου (rebalancing) ανά τρίμηνο
 • δυνατότητα αλλαγής επενδυτικής πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή
 • απόκτηση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε διαφορετικές τιμές και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, με μέση τιμή κτήσης
 • τα πιο εξελιγμένα «εργαλεία» τόσο για τον σχεδιασμό, όσο και για την παρακολούθηση της επένδυσης και την ενημέρωσή του αποταμιευτή – επενδυτή
 • άμεση ρευστότητα μετά από 12 μήνες
 • υψηλό ποσοστό επένδυσης με ιδιαίτερα χαμηλές χρεώσεις
 • δυνατότητα αποταμίευσης και επένδυσης με τακτικές ή έκτακτες καταβολές, από 600 ευρώ και πάνω.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*