Οι προτάσεις σύμπραξης πολιτείας με ιδιώτες για τα ΤΕΑ

της Ελενας Ερμείδου

Ανά την Ευρώπη συζητώνται πλαίσια σύμπραξης της Πολιτείας με ιδιωτικούς φορείς, τα αποκαλούμενα ΣΔΙΤ για την εξισορρόπηση των κινδύνων και την μεταφορά αυτών σε ιδιωτικούς φορείς, όπως είναι οι ιδιωτικές ασφαλιστικές, οι διαχειριστές κεφαλαίων. Ανάλογες προτάσεις έχουν διατυπωθεί από τους ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα προς την ελληνική Πολιτεία.  Οι προτάσεις αυτές αφορούν στην συγκρότηση του Δεύτερου Συνταξιοδοτικού Πυλώνα Επαγγελματικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο του κεφαλαιοποιητικού συστήματος.

Εχουν ως εξής:

Βαθμός Υποχρεωτικότητας

 Υποχρεωτικής συμμετοχής για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

 Με πρόβλεψη, σταδιακής υποχρεωτικότητας για ενεργούς εργαζομένους με βάση την ηλικία

 Με σταδιακά μειούμενο ποσοστό εισφορών ανά ηλικιακή «γενεά»

 Τα υφιστάμενα ΤΕΑ του ν.3029/2002, μεταβαίνουν σταδιακά στο σύστημα επαγγελματικής ασφάλισης που θα προκύψει (ορίζεται μεταβατική περίοδος)

 

Φορείς Επαγγελματικής Ασφάλισης

 Ανεξάρτητες Ιδιωτικές Εταιρίες Συντάξεων (Pension Companies) με ειδική άδεια

 

Συμμετοχή – Επιλογή

 Ο ασφαλισμένος, έχει την απόλυτη ευχέρεια να επιλέξει την Εταιρία Συντάξεων που θα ασφαλίζεται, ανεξάρτητα από την επαγγελματική ομάδα στην οποία ανήκει ή τον εργοδότη του

 

Εισφορές

 Οι εισφορές καταβάλλονται από εργαζόμενο και εργοδότη

 Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν ατομική εισφορά

 Προβλέπεται, δυνατότητα με ιδία κάλυψη εισφορών (αυτασφάλιση) σε περιόδους ανεργίας

 Είναι σημαντικό να προβλεφθεί, σταδιακή και σε βάθος ορισμένου χρόνου, μείωση των υποχρεωτικών εισφορών του Πρώτου Πυλώνα

 

Παροχές & Εγγυήσεις

 Σύνταξη γήρατος – ανικανότητας – θανάτου (σύνταξη χηρείας)

 Παροχές αναπηρίας και θανάτου με σταδιακά μειούμενο κόστος

 Υποχρεωτικά χορηγείται σύνταξη (όχι εφάπαξ) στη λήξη

 

Απόδοση παροχών

 Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κύριου φορέα (κανόνες του πρώτου πυλώνα)

 Χωρίς δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης

 

Σχήμα χρηματοδότησης

 Σύνταξη γήρατος καθορισμένης εισφοράς

 Ασφαλιστικές παροχές (ανικανότητα – χηρεία) καθορισμένης παροχής

 

Εγγυήσεις

 Καμία εγγύηση κεφαλαίου ή απόδοσης

 

Εποπτεία & Κανόνες

 Πρέπει να προβλέπεται ένας εποπτικός φορέας (Υπουργείο Εργασίας ή Τράπεζα της Ελλάδος)

 

Αδειοδότηση

 Απαιτήσεις ασφαλιστικής επιχείρησης

Εγγυητικό Ταμείο

 Δεν είναι αναγκαίο

 

Διακυβέρνηση

 Απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ Εταιρίας Σύνταξης και Σχήματος (Ring fenced assets)

 Μηχανισμοί διαχείρισης κινδύνων και πολιτικές

 Κανόνες διαφάνειας και δημοσιοποίησης

 

Επενδύσεις, Διαχείριση & Διανομή

 Καθορισμένη δεσμευτική πολιτική επενδύσεων με συγκεκριμένους περιορισμούς για το επίπεδο κινδύνου

 Ένα ταμείο επένδυσης ανά Εταιρία χωρίς δυνατότητα επιλογής επενδύσεων από ασφαλισμένους

 

Περιορισμοί κόστους

 Καθορισμένα ανώτατα όρια χρεώσεων επί εισφορών και συσσωρευμένου κεφαλαίου

 

Δυνατότητες μεταφοράς λογαριασμών

 Δυνατότητα μεταφοράς λογαριασμού μεταξύ των Εταιριών Συντάξεων, με χαμηλό κόστος και όριο στον συνολικό αριθμό μεταφορών

 

Διανομή

 Δυνατότητα διαμεσολάβησης σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαμεσολαβούν για ασφαλίσεις (πιστοποιημένα)

 Δυνατότητα απευθείας πωλήσεων

 Οριοθετημένη εφάπαξ χρέωση διαμεσολάβησης μη αναλογική

 

Φορολόγηση

 Πλήρης απαλλαγή ως δαπάνη από το φορολογητέο εισόδημα του ασφαλιζομένου

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*