Επαγγελματικές Συντάξεις: Σήμερα το επόμενο βήμα

της Ελενας Ερμείδου

Σημαντική επίδραση στις συντάξεις -στον πρώτο πυλώνα ασφάλισης έχει η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών που περνά η Ελλάδα.  Παραμένει η βασική σύνταξη, ελαχιστά πάνω από το επίπεδο της φτώχειας, ενώ οι προοπτικες για μειώσεις δεν έχουν εξαλειφθεί. Ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης – οι Επαγγελματικές Συντάξεις στην Ελλάδα ποτέ δεν δεν δούλεψε σε σωστές διαστάσεις, ωστόσο η ανάγκες για παροχή συμπληρωματικών – επικουρικών συντάξεων είναι προφανείς μία και το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΤτΕ θα περιοριστεί στο 48,5% κατά την περίοδο 2020-2060, έναντι 95,7% πριν από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

«Ελλείψει άλλων πηγών εισοδήματος, το μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης του πρώτου πυλώνα θα οδηγεί κάτω από το όριο της σχετικής ένδειας όσους κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου λάμβαναν μέχρι και 1,2 φορές το διάμεσο εισόδημα», σύμφωνα με την ΤτΕ.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα για την Ελλάδα ότι η ελαχιστοποίηση των ανταποδοτικών εισφορών οδηγούν σε απώλειες ακόμα και για τους ασφαλισμένους των 40 ετών.  Παράλληλα η μείωση των συντάξεων συνδέονται και με τους νέους μειωμένους μισθούς οι οποίοι δίνουν λιγότερα έσοδα στα Ταμεία Ασφάλισης.

Οι συνθήκες αυτές έχουν φέρει και πάλι στο προσκήνιο την ανάγκη ανάπτυξης του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα ασφάλισης. Ομως, και στο τομέα αυτό τα προβλήματα είναι πολλά και άλυτα. Το φορολογικό καθεστώς, το μεγάλο ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων, η έλλειψη κινήτρων και η γραφειοκρατία είναι κάποια από τα προβλήματα.

Υπό αυτές τις συνθήκες σήμερα στις 13.00 στο Ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ»  η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), διοργανώνει συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Η ανάπτυξη του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης για βιώσιμη λύση του Συνταξιοδοτικού προβλήματος»

 

Λίγα λόγια για την Ενωση

 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.», ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την νομική μορφή Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και με Α.Μ. 489179, με σχετική καταχώρηση στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μέλη της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. αποτελούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ν.3029/2002 και πρωταρχικός της σκοπός είναι η προώθηση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης.

Βασικοί σκοποί της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. είναι η προβολή και η ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης ως δεύτερου πυλώνα ασφάλισης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, η ανάδειξη της σημασίας του θεσμού μέσα από το πρίσμα των πλεονεκτημάτων που παρέχονται στα μέλη των Τ.Ε.Α. βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η ανάπτυξη – βελτίωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού, κανονιστικού, επενδυτικού και διοικητικού πλαισίου λειτουργίας του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης και η εκπροσώπηση των μελών της σε θεσμικά όργανα, ευρωπαϊκούς θεσμούς και fora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*