Η μεγάλη στροφή των (αντ)ασφαλιστών και μεσιτών

Στροφή προς άλλα μοντέλα ασφάλισης κινδύνων κάνουν (αντ)ασφαλιστές και οι μεσίτες ασφαλίσεων με στόχο να αυξήσουν την παραγωγή και τα κέρδη τους. Παρατηρούν  ότι ο περισσότερος  πλούτος παράγεται από άϋλα αγαθά και σχεδιάζουν παραμετροποίηση καλύψεων σύμφωνα με τις νέες ανάγκες. Η μελέτη Sigma της Swiss Re επιχειρεί να κάνει το πρώτο βήμα στην κατανόηση των νέων κινδύνων,  δίνοντας το στίγμα της αγοράς, ενώ η ΑΟΝ σπεύδει να βγει μπροστά από την αγορά με νέο πρόγραμμα κάλυψης κινδύνων εφοδιαστικής αλυσίδας.

της Ελενας Ερμείδου

Αναζητούνται λύσεις για τις καλύψεις των ζημιών, καθώς οι εταιρείες τελευταίως παράγουν κέρδη από άϋλα κεφάλαια και οι (αντ)ασφαλιστές και οι μεσίτες ασφαλίσεων ψάχνουν καινοτόμες λύσεις παραμετροποιώντας τα μοντέλα τους.

Ο περισσότερος πλούτος παράγεται από τις μεγαλύτερες στο κόσμο εταιρείες, όπως είναι οι Google, Facebook και η Apple. Ο πλούτος αυτός δεν προέρχεται από τα πάγια κεφάλαια του ενεργητικού, αλλά από δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τους cyber κινδύνους και την πνευματική ιδιοκτησία.

Εταιρείες όπως είναι οι Airbnb και Uber διαθέτουν πάγιο ενεργητικό, αλλά τα λεφτά τα κάνουν από το εμπορικό τους σήμα και το επίπεδο αναγνώρισής του.

Οι εταιρείες αυτές δεν μπορούν να πέσουν θύματα ζημιών από φυσικές καταστροφές, ωστόσο είναι εκτεθειμένες σε άλλους κινδύνους. Τέτοιοι κίνδυνοι σύμφωνα με την μελέτη Sigma της Swiss Re μπορεί να είναι η διακοπή επιχειρηματικών λειτουργιών, η ανάκληση προϊόντων, οι κίνδυνοι από καιρικές συνθήκες και οι τιμολογιακοί κίνδυνοι.

Οι κίνδυνοι έναντι διακοπής εφοδιαστικής αλυσίδας και οι διαδικτυακοί κίνδυνοι δύσκολα ασφαλίζονται, αλλά οι νέες τεχνολογίες μπορεί να κάνουν το αδύνατο, δυνατό.

Για παράδειγμα η ΑΟΝ την περασμένη εβδομάδα εισήγαγε το πρόγραμμα NDBI το οποίο παρέχει καλύψεις έναντι διακοπών εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Swiss Re και τα Συνδικάτα των Lloyds του Λονδίνου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαθέτει την δυνατότητα της παρεμετροποίησης των κινδύνων.

Το πρόγραμμα παρέχει καλύψεις έναντι διακοπής ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι απεργιών ή ακόμα και άρνησης συμμόρφωσης απέναντι στις εποπτικές αρχές.

Η Swiss Re σημειώνει πως υπάρχει ακόμα μεγάλη ρευστότητα στο κομμάτων αυτών των κινδύνων και χρειάζεται συνεργασία ωστόσο η βάση έχει τεθεί και αναμένεται ανάπτυξη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*