Ι. Αιλιανού: 8 κριτήρια στην επιλογή νοσοκομειακών καλύψεων

Αν και στο παρελθόν τα κόστη στα νοσήλια ήταν πολύ υψηλά οδηγώντας τις ασφαλιστικές σε σκληρές διαπραγματεύσεις με τις ιδιωτικές κλινικές, η οικονομική κρίση διευκρινίζει η κα Αιλιανού Ιφιγένεια, Διευθύντρια Υγείας και Προσωπικών Ατυχημάτων INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. επέφερε μία ισορροπία.

Ωστόσο και οι δύο πλευρές επισημαίνει έχουν να διανύσουν έναν δρόμο ο οποίος λόγω των συνθηκών της οικονομία δεν θα είναι σύντομος ούτε εύκολος.

Αναφερόμενη στις αμοιβές των ιατρών τονίζει πως η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι ο βασικός υποστηρικτής των Ιδιωτικών Κλινικών καθώς και η κυριότερη πηγή εσόδων τους. Αυτό οφείλεται αφενός στις τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ, αφετέρου στην αύξηση των ασφαλισμένων  στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Αυτός θεωρώ, είναι και ένας από τους λόγους που οι ιατρικές αμοιβές και τα νοσήλια διατηρούνται ακόμα σε υψηλά επίπεδα.

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

-Πως έχει διαμορφωθεί σήμερα το πλαίσιο συνεργασίας ιδιωτικών κλινικών – ασφαλιστικών ;

Είναι αλήθεια ότι η συνεργασία των ιδιωτικών κλινικών με τις ασφαλιστικές εταιρίες πέρασε μία περίοδο σκληρών διαπραγματεύσεων, κυρίως για τα υψηλά κόστη στα νοσήλια. Όμως, η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας επέφερε ισορροπία στη συνεργασία των δύο πλευρών.

 

-Μπορεί να βελτιωθεί και με ποιο τρόπο;

Πάντα σε μία σχέση υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, για την οποία όμως πρέπει να κάνουν προσπάθειες και οι δύο πλευρές. Θα πρέπει συνεπώς, όλοι να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα κοινό δρόμο να διανύσουμε, ο οποίος όμως,  βάσει των δυσμενών οικονομικών συνθηκών της χώρας μας, θα είναι και δύσκολος και μακρύς. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει πλέον οι δύο πλευρές να συνεργάζονται πιο στενά και  να καταθέτουν ιδέες για λύσεις που θα είναι επωφελείς για όλους. Κυρίως όμως, πρέπει από κοινού, να συνεχίσουν να τονίζουν στην πολιτεία την αναγκαιότητα συνεργασίας του Ιδιωτικού με τον Δημόσιο τομέα στην Υγεία.

 

-Μπορεί να διευρυνθεί ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ και προς ποια κατεύθυνση;

Αρχικά η συγκρότηση του ΕΟΠΥΥ αποτέλεσε ένα σοβαρό εγχείρημα για την κοινωνική ασφάλιση, στην πορεία όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αντίθετα, με την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων υγείας, ο ΕΟΠΥΥ ουσιαστικά εξελίχθηκε σε έναν οργανισμό είσπραξης και πληρωμών.

Επομένως, η ανασυγκρότηση του είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την επίτευξη των αρχικών του στόχων αλλά και για την αποσαφήνιση των σχέσεων του με τις υπηρεσίες υγείας του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα πάντως με τις επισημάνσεις ειδικών, η αναδιάρθρωση του ΕΟΠΥΥ με την ενσωμάτωση των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως : εξοικονόμηση πόρων, ουσιαστικότερο έλεγχο των δαπανών καθώς και την εξασφάλιση της στοιχειώδους περίθαλψης στον ευπαθή και οικονομικά ασθενέστερο πληθυσμό της χώρας μας.

-Είναι οι αμοιβές των ιατρών ή τα τιμολόγια των νοσοκομείων που κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα; Τι κάνετε εσείς ως ασφαλιστική προκειμένου να πωλήσετε προσιτά συμβόλαια; Μπορείτε να ελέγξετε το κόστος, ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος;

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι ο βασικός υποστηρικτής των Ιδιωτικών Κλινικών καθώς και η κυριότερη πηγή εσόδων τους. Αυτό οφείλεται αφενός στις τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ, αφετέρου στην αύξηση των ασφαλισμένων  στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Αυτός θεωρώ, είναι και ένας από τους λόγους που οι ιατρικές αμοιβές και τα νοσήλια διατηρούνται ακόμα σε υψηλά επίπεδα.

Η Interlife Ασφαλιστική με γνώμονα την διαχρονική φιλοσοφία της, ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην Υγεία, δημιουργεί πάντα καινοτόμα Προγράμματα που απευθύνονται σε όλους. Φροντίζουμε πάντα να σχεδιάζουμε και να δημιουργούμε Προγράμματα με παροχές που καλύπτουν επί της ουσίας τις ατομικές ή και οικογενειακές ανάγκες του πελάτη μας,  με προσιτό κόστος. Στην Interlife θέλουμε να ασφαλίζουμε σωστά και ουσιαστικά, δεν επιθυμούμε τον εντυπωσιασμό  με παροχές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική ανάγκη ασφάλισης. Στην ουσία, προσπαθούμε να δίνουμε στον ασφαλισμένο μόνο ότι πραγματικά χρειάζεται, για εξοικονόμηση του κόστους ασφάλισης του.

Εξασφαλίζουμε τον έλεγχο του κόστους με  την έρευνα των πραγματικών αναγκών, την δημιουργία προϊόντων με συμμετοχή του πελάτη στα έξοδα, τη σωστή ανάληψη κινδύνου, τη χρηστή διαχείριση, τη χρήση των εργαλείων νέας τεχνολογίας, τη διαρκή παρακολούθηση του ιατρικού κόστους και ιατρικού πληθωρισμού και  το συστηματικό έλεγχο των στατιστικών αποτελεσμάτων των προϊόντων μας.

-Ποια είναι τα καλύτερα νοσοκομειακά προγράμματα, με τι κριτήρια θα πρέπει να γίνεται η αγορά τους;

Η Ιδιωτική Ασφάλιση διαθέτει  πληθώρα νοσοκομειακών προγραμμάτων. Επομένως, δεν τίθεται το ερώτημα ποιο είναι το καλύτερο αλλά ποιο είναι το καταλληλότερο νοσοκομειακό πρόγραμμα, σε σχέση με τις ανάγκες του κάθε υποψηφίου.

Θεωρώ πως τα βασικότερα κριτήρια που πρέπει να θέσει ο υποψήφιος ασφαλισμένος προκειμένου να επιλέξει  το πλέον κατάλληλο  νοσοκομειακό πρόγραμμα,  είναι :

  • Η Φερεγγυότητα και Αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρίας
  • Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και ατομικών αναγκών του ιδίου ή και της οικογένειας του.
  • Το επιθυμητό επίπεδο κάλυψης
  • Τα όρια και ποσοστά κάλυψης ή συμμετοχής.
  • Το ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
  • Το διαθέσιμο ποσό βάσει των οικονομικών δεδομένων του.
  • Οι όροι, οι εξαιρέσεις και οι περίοδοι αναμονής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  • Η άμεση καταβολή αποζημίωσης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*