Ευρωπαϊκή Πίστη, κτίριο, επιγραφή

Δημοσιεύτηκε ο Απολογισμός Βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Πίστης

Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε σε δημοσίευση του Απολογισμού Βιωσιμότητας για τα έτη 2016 και 2017, με στόχο την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, για τις επιδράσεις της εταιρικής δραστηριότητάς του. Πρόκειται για παρουσίαση των πολιτικών, των δράσεων και των μελλοντικών στόχων του ομίλου που έχουν ως άξονα την κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία του.

Απολογισμός Βιωσιμότητας, Ευρωπαϊκή ΠίστηΠιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι δραστηριότητες που αφορούν την ενίσχυση των αρχών των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων, την ενθάρρυνση και τη διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, τη συνεισφορά στα κοινωνικά προβλήματα του τόπου και τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. είναι ο μοναδικός ασφαλιστικός οργανισμός που δημοσιεύει Απολογισμό Βιωσιμότητας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI G4, τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. και του ISO 26000.

Επιπλέον, ο οργανισμός εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης των εκπομπών CO2 που παράγονται από την λειτουργία του, συμβάλλοντας σημαντικά στην αειφόρο επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη δηλώνει πως «θα συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο εταιρικής διακυβέρνησης και να είναι αρωγός στην ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον Απολογισμό Βιωσιμότητας εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*