ΕΙΑΣ: Σεμιναρία Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Πληροφορίες και Ενημέρωση
Η σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων που ακολουθεί , εγκεκριμένων από την Τράπεζα της Ελλάδος, διευκολύνει τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις συμπλήρωσης των εβδομήντα πέντε (75) ωρών επανεκπαίδευσής τους, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών, προκειμένου ακολούθως να μπορούν να ανανεώσουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους.

Ποιοι διδάσκουν
Εισηγήτρια των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων του Τομέως Β είναι η Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της Ασφαλιστικής Αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.

Εισηγήτρια των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων του Τομέως Γ είναι η Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με υψηλή εξειδίκευση στους Τομείς Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάπτυξης Πωλήσεων. Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ηγεσίας & Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στο ICBS Athens International College.

ΤΟΜΕΑΣ Β΄, ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Β1. Ασφαλιστική Σύμβαση, Κλάδος Αστικής Ευθύνης, Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου, 14:00 – 20:00
Β2. Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση & Αιτιάσεις, Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου, 14:00 – 20:00

ΤΟΜΕΑΣ Γ΄, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Γ1. Τεχνικές Πωλήσεων Αναβάθμισης του ρόλου του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, Τρίτη, 27 Νοεμβρίου, 14:00 – 20:00
Γ2. Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων για την Αποτελεσματική Επικοινωνία, Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου, 14:00 – 20:00

Προθεσμία Εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018. Τα ανωτέρω Εκπαιδευτικά Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Κόστος Συμμετοχής
€40 ανά μεμονωμένη συμμετοχή
€30 ανά συμμετοχή, σε περιπτώσεις δήλωσης πολλαπλών συμμετοχών (άνω των τριών)

Αιτήσεις Συμμετοχής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*