ΕΙΑΣ, στελέχη, meeting, αποτελέσματα

Ημερίδα ΕΙΑΣ: Η Οδηγία IDD και οι επιδράσεις της στην ασφαλιστική αγορά

Ανταποκρινόμενο σε αίτημα πολλών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαμεσολαβητών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών επαναλαμβάνει την εξαιρετικά επίκαιρη ημερίδα «Η Οδηγία IDD και οι Επιδράσεις της στην Ασφαλιστική Αγορά» την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, 14:30-17:50.

Η 4ωρη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό του κέντρο του Ινστιτούτου (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), ωστόσο θα έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν και ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι της περιφέρειας σε πραγματικό χρόνο, μέσω webinar.

Θεματολογία ημερίδας

Η επιμορφωτική ημερίδα του ΕΙΑΣ αναπτύσσει τα ακόλουθα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος:

  1. Εισαγωγή και πεδία Εφαρμογής της Οδηγίας IDD
  2. Επαγγελματικές & Οργανωτικές Απαιτήσεις
  3. Ειδικές Απαιτήσεις Παροχής Πληροφοριών και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας
  4. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Εναλλακτικά Πρότυπα Πωλήσεων
  5. Όροι και Πλαίσιο Ενημέρωσης Πελατών
  6. Πρότυπα Διασταυρούμενων Πωλήσεων
  7. Πολιτική και Διαδικασία Εποπτείας και Ποιοτικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Προϊόντων
  8. Αξιολόγηση Καταλληλότητας και Σκοπιμότητας Προτεινόμενου Προϊόντος
  9. Κυρώσεις και Αποτελεσματική Εφαρμογή Κυρώσεων και Λοιπών Μέτρων
  10. Επισκόπηση των υποχρεώσεων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών έναντι των πελατών τους

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των προβλέψεων της Οδηγίας IDD αλλά και των προβλέψεων του σχετικού (Σχεδίου) Νόμου, έμφαση θα δοθεί σε απτά παραδείγματα οργάνωσης της λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και του τρόπου εργασίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, κατά τις ως άνω συστάσεις και διατάξεις τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Η επιμορφωτική ημερίδα απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν συνεκτική γνώση των προβλέψεων της Οδηγίας IDD, ώστε να οργανώσουν τις εργασίες τους κατά τις επιταγές της.

β. Στελέχη των Διευθύνσεων Operations, Πωλήσεων, Marketing, Εκπαίδευσης, Οικονομικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών, που κυρίως καλούνται να εισαγάγουν τις προβλέψεις της Οδηγίας στην Οργάνωση των Εργασιών και λειτουργιών Ευθύνης τους.

γ. Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου που πρωτίστως καλούνται να επιβλέψουν την προσαρμογή της ασφαλιστικής αγοράς μας, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαμεσολαβητών, στις προβλέψεις της Οδηγίας.

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που καλούνται να έχουν πλήρη «εικόνα» των νέων επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, στο πλαίσιο των προβλέψεων της Οδηγίας και να λειτουργούν επί τη βάσει αυτών.

ε. Στελέχη Τραπεζών που επιμελούνται θεμάτων ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Στόχοι ημερίδας

Η επιμορφωτική ημερίδα έχει τους εξής κύριους στόχους:

α. Να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στα πεδία εφαρμογής της Οδηγίας IDD.

β. Να περιγράψει τα κύρια σημεία των προβλέψεών της.

γ. Να παρουσιάσει εύληπτα τα κύρια σημεία του σχετικού (Σχεδίου) Νόμου που προσδιορίζει πλέον και κατά πολύ το θεσμικό πλαίσιο της ασφαλιστικής αγοράς μας.

δ. Να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις νέες επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, όπως απορρέουν από την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην εθνική μας νομοθεσία.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 25 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο ΟΔΗΓΙΑ IDD & ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦ.ΑΓΟΡΑ_16.11.2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*