Προσεχώς νέο μοντέλο εποπτείας

της Ελενας Ερμείδου

Για τις τάσεις στο κλάδο, τους βασικούς κινδύνους  και τα σχέδια της EIOPA μίλησε ο κος Δημήτρης Ζαφείρης Head of Risks & Financial Stability Dept, EIOPA υπογραμμίζοντας την προετοιμασία ενός νέου μοντέλου εποπτείας.

Οι πιέσεις στις συντάξεις, η τάση ανάπτυξης προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών, οι δημογραφικές εξελίξεις, το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων (αρνητικό επίπεδο), η Οδηγία IORP και η διασυνοριακή δραστηριότητα στις επαγγελματικές συντάξεις είναι οι πέντε κύριες βασικές τάσεις στον κλάδο των ασφαλειών.

Στο περιβάλλον αυτό, οι βασικοί κίνδυνοι σύμφωνα με την EIOPA είναι: η επαναξιολόγηση τιμολογίων, με άλλα λόγια οι κίνδυνοι στις αγοραίες τιμές (μετοχές, ομόλογα), οι αναδυόμενες αγορές, η αγορά ακινήτων, οι cyber κίνδυνοι (τα επαγγελματικά ταμεία διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα), οι γεωπολιτικές εξελίξεις (Brexit, εμπορικοί πόλεμοι).

Στο πλαίσιο για τον καλύτερο έλεγχο του κλαδου  προετοιμάζεται το νέο μοντέλο που αφορά σε ένα νέο πλαίσιο υποβολής στοιχείων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το νέο μοντέλο θα στηρίζεται στην αρχή της αναλογικότητας με συντονιστές την Eurostat και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Παράλληλα η EIOPA για το 2019 προετοιμάζει τα νέα stress tests για τις ασφαλιστικές όπου η εφαρμογή σεναρίου θα αντανακλά τις παροχές συστήματος αξιολογώντας μεταξύ άλλων παραμέτρους κινδύνων και προοπτικών και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους ESG παράγοντες.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*