Τρέχουν τα συλλογικά συνταξιοδοτικά

Με αύξηση +1,3% έκλεισαν οι ασφαλίσεις ζωής το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, ωστόσο αρνητικό πρόσημο συνεχίζουν να καταγράφουν οι ασφαλίσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις και οι ασφαλίσεις κεφαλαιοποίησης. Με πολύ καλούς ρυθμούς από την άλλη πλευρά κινούνται τα συλλογικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια.

Ελάχιστη ήταν η αύξηση στις ασφαλίσεις ζωής στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2017, μόλις στο +0,8%. Στο +15,3% η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων. Με αρνητικό πρόσημο -6% τα unit – linked και επίσης αρνητικό πρόσημο -29,3% οι λοιπές ασφαλίσεις κεφαλαιοποίησης.

Συνολικά η παραγωγή ασφαλίστρων έφτασε στο 1.222.118.385 ευρώ.

Ελ. Ερμ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*