Άνοδο στα μερίδια φωτιάς, σεισμού, πολιτικών κινδύνων

της Ελενας Ερμείδου

51.243.619 εκατομμύρια ευρώ είναι οι εκκρεμείς αποζημιώσεις κατά ζημιών περιουσίας έναντι 16.634.669 πληρωθείσων για τα ασφαλιστήρια του 2017. Στο πλήθος των δηλωθείσων ζημιών μεγάλος μέρος τα ασφαλισμένα κεφάλαια κάτω του ενός εκατομμυρίου ευρώ σε αντίθεση με τα ασφαλισμένα κεφάλαια των τριών έως 10 εκατομμυρίων και άνω των δέκα εκατομμυρίων που είναι 644 και 864 αντίστοιχα. Σε αυτά τα κεφάλαια οι πληρωθείσες ζημιές είναι 1.991.236 και 1.091.679 ευρώ με τις εκκρεμείς αποζημιώσεις στα 10.710.738 και 10.698.06 ευρώ.

Οι μισές ζημιές αφορούσαν σε κατοικίες και άλλες μισές λοιπούς κινδύνους.

Η κατανομή αιτιών ζημιών ανά ασφαλισμένο κίνδυνο του 2017 ήταν στις κατοικίες οι φωτιές (113) και στα λοιπά συμβόλαια (580). Στα ξενοδοχεία ωστόσο σε χαμηλότερο βαθμό (113), αποθήκες διαμεταφοράς (8), φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (198). Μεγάλο μέρος καταλαμβάνουν οι κλοπές σε κατοικίες (1317) και τα καιρικά φαινόμενα (1406) καθώς και η θραύση σωληνώσεων (1.861), πολιτικοί κίνδυνοι (442) σε αντίθεση με τις αποθήκες διαμεταφοράς, ξενοδοχεία, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Μηδενική είναι η θραύση κρυστάλλων και σωληνώσεων στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Σημειώνεται σε σχέση με την έρευαν της προηγούμενης χρονιάς μειώθηκε η συμμετοχή για την κάλυψη καιρικών φαινομένων ενώ αντιθέτως αυξήθηκαν τα μερίδια που αφορούν φωτιά, σεισμό και πολιτικούς κινδύνους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*