Υδρόγειος Ασφαλιστική, κεντρικά γραφεία

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Αύξηση 13,2% στην παραγωγή 9μήνου και ισχυρά οικονομικά μεγέθη

Με τροχιά ανάπτυξης κινείται η  Υδρόγειος Ασφαλιστική, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, με ταυτόχρονα υψηλές οικονομικές επιδόσεις που πιστοποιούν τη δυναμικότητα και ισχυρή θέση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, κατά το εννεάμηνο του 2018, το σύνολο των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της εταιρείας ανήλθε σε €57,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,2% από την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή, η οποία είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, προέρχεται ισόποσα τόσο από τον κλάδο οχημάτων όσο και τους λοιπούς – εκτός οχημάτων- κλάδους γενικών ασφαλίσεων της εταιρείας.

Κατά το ίδιο διάστημα, η Υδρόγειος Ασφαλιστική κατέβαλε €27,1 εκατ. σε αποζημιώσεις, ποσό αυξημένο κατά 42% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παραμένοντας εστιασμένη στη φιλοσοφία της για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς ασφαλισμένους και ζημιωθέντες.

Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας καθώς και οι δείκτες οικονομικής ευρωστίας και φερεγγυότητας παρουσιάζονται επίσης ενισχυμένα. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, οι συνολικές επενδύσεις της ανήλθαν σε €173,6 εκατ. ενώ τα ίδια κεφάλαιά της διαμορφώθηκαν στα €59,9 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1% και 2,7%, αντίστοιχα, από την 31.12.2017.

Κατά την ίδια περίοδο, ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR Ratio) της Υδρογείου Ασφαλιστικής παρουσιάζεται ενισχυμένος στο 155,8%, από 141,8% στις 31.12.2017, με αποτέλεσμα η εταιρεία να υπερκαλύπτει κατά €22,3 εκατ. (56 μονάδες) το όριο των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας.  Σημειώνεται ότι ο δείκτης έχει επιτευχθεί χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων.

«Συνεχίζουμε να ισχυροποιούμε την οικονομική μας θέση και να εστιάζουμε στη υγιή ανάπτυξη των εργασιών μας, έχοντας ως βασικά σημεία αναφοράς μας τη διαρκή ενίσχυση του ανθρώπινου δικτύου μας και την υψηλή ικανοποίηση των ασφαλισμένων μας» ανέφερε σχετικά ο Παύλος Κασκαρέλης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*