Ασφαλιστικές: Ανοίγει νέος κύκλος συζητήσεων για τα IFRS

της Ελενας Ερμείδου

Ανοίγει πάλι η συζήτηση για τα πρότυπα IFRS 17 αναφορικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με 11 θέματα στο επίκεντρο, καθώς η European Financial Reporting Advisory Group’s (EFRAG) εντόπισε προβλήματα στο τρόπο αποτύπωσης των επιχειρηματικών μοντέλων των ασφαλιστικών και των επιδόσεων αυτών.

Σύμφωνα με την Insurance Europe θα χρειαστεί παράταση δύο ετών, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις και να δοθεί χρόνος ώστε οι ασφαλιστικές να υιοθετήσουν τις αλλαγές.

Η απόφαση της εκκίνησης ενός νέου διαλόγου πρέπει να ληφθεί άμεσα, προκειμένου η εταιρείες να πραγματοποιήσουν τον κατάλληλο προγραμματισμό. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει η Insurance Europe πως σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι τα πρότυπα παύουν να υπάρχουν.

Ο επί πλέον χρόνος προσθέτει θα βοηθήσει τις ασφαλιστικές να διαχειριστούν καλύτερα τα εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν όπως είναι η έλλειψη κατάλληλων λογισμικών προγραμμάτων. Επίσης, θα επιτρέψει να γίνει μία καλύτερη κατανόηση των νέων λογιστικών καταστάσεων

Τα συγκεκριμένα λογιστικά πρότυπα όπως είχε τονίσει σε σχετική εκδήλωση το περασμένο καλοκαίρι η KPMG υιοθετούν, μέσα από πολύπλοκες διαδικασίες ιδιαίτερους χειρισμούς των ασφαλιστηρίων συμβολαίων οι οποίοι θα επηρεάσουν εκτός από την οικονομική διεύθυνση την αναλογιστική λειτουργία και το σύνολο των πληροφορικών συστημάτων της εταιρείας.

Το νέο πρότυπο εισάγει νέα μοντέλα επιμέτρησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, επομένως και οι εταιρείες θα αλλάξουν και τον τρόπο επιμέτρησης και λογιστικοποίησης που προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και αρκετές γνωστοποιήσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*