σημαία ΕΕ

Ημερίδα ΕΙΑΣ: Η Οδηγία IDD και οι επιδράσεις της στην ασφαλιστική αγορά

Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Η Οδηγία IDD και οι επιδράσεις της στην ασφαλιστική αγορά» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 16:00-19:20, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος). Παράλληλα, θα δοθεί δυνατότητα παρακολούθησης της ημερίδας και σε περιβάλλον webinar.

Η Οδηγία IDD και η επικείμενη ενσωμάτωση των προβλέψεών της στην εθνική μας νομοθεσία, αναμένεται να αναδιαμορφώσουν και να επηρεάσουν άμεσα και δραστικά το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς μας, τόσο κατά την πλευρά του που αφορά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όσο και κατά την πλευρά που αφορά τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές. Ειδικότερα, αυξάνουν αισθητά, προσδιορίζονται σαφώς και εξειδικεύονται στο σύνολό τους οι υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών έναντι των πελατών και των δυνητικών πελατών τους, καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ τίθενται κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας τους, προς τον σκοπό της άρτιας ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις αυτές.

Η Οδηγία IDD και η επικείμενη «απεικόνιση» των προβλέψεών της στην εθνική μας νομοθεσία, προϋποθέτει ακόμη πιο ισχυρές πελατοκεντρικές διαστάσεις στο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά και στον τρόπο εργασίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, προς όφελος της περαιτέρω προστασίας των καταναλωτών, της διαφάνειας και της ασφάλειας των συναλλαγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, καθώς μάλιστα η εφαρμογή των προβλέψεων της Οδηγίας είναι πραγματικά «προ των πυλών», η επιμορφωτική ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών είναι εξαιρετικά επίκαιρη και συμβάλει στην έγκαιρη κατανόηση των αλλαγών που οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές καλούνται να επιμεληθούν.

Ειδικότερα, η επιμορφωτική ημερίδα, διάρκειας 4 εκπαιδευτικών ωρών,  αναπτύσσει τα ακόλουθα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος:

  1. Εισαγωγή και πεδία Εφαρμογής της Οδηγίας IDD.
  2. Επαγγελματικές & Οργανωτικές Απαιτήσεις.
  3. Ειδικές Απαιτήσεις Παροχής Πληροφοριών και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας.
  4. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Εναλλακτικά Πρότυπα Πωλήσεων.
  5. Όροι και Πλαίσιο Ενημέρωσης Πελατών.
  6. Πρότυπα Διασταυρούμενων Πωλήσεων.
  7. Πολιτική και Διαδικασία Εποπτείας και Ποιοτικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Προϊόντων.
  8. Αξιολόγηση Καταλληλότητας και Σκοπιμότητας Προτεινόμενου Προϊόντος.
  9. Κυρώσεις και Αποτελεσματική Εφαρμογή Κυρώσεων και Λοιπών Μέτρων.
  10. Επισκόπηση των υποχρεώσεων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών έναντι των πελατών τους

Σε ποιους απευθύνεται

Η επιμορφωτική ημερίδα απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν συνεκτική γνώση των προβλέψεων της Οδηγίας IDD, ώστε να οργανώσουν τις εργασίες τους κατά τις επιταγές της.

β. Στελέχη των Διευθύνσεων Operations, Πωλήσεων, Marketing, Εκπαίδευσης, Οικονομικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών, που κυρίως καλούνται να εισαγάγουν τις προβλέψεις της Οδηγίας στην Οργάνωση των Εργασιών και λειτουργιών Ευθύνης τους.

γ. Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου που πρωτίστως καλούνται να επιβλέψουν την προσαρμογή της ασφαλιστικής αγοράς μας, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαμεσολαβητών, στις προβλέψεις της Οδηγίας.

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που καλούνται να έχουν πλήρη «εικόνα» των νέων επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, στο πλαίσιο των προβλέψεων της Οδηγίας και να λειτουργούν επί τη βάσει αυτών.

ε. Στελέχη Τραπεζών που επιμελούνται θεμάτων ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Στόχοι Επιμορφωτικής Ημερίδας

Η επιμορφωτική ημερίδα έχει τους εξής κύριους στόχους:

α. Να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στα πεδία εφαρμογής της Οδηγίας IDD.

β. Να περιγράψει τα κύρια σημεία των προβλέψεών της.

γ. Να παρουσιάσει εύληπτα τα κύρια σημεία του σχετικού (Σχεδίου) Νόμου που προσδιορίζει πλέον και κατά πολύ το θεσμικό πλαίσιο της ασφαλιστικής αγοράς μας.

δ. Να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις νέες επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, όπως απορρέουν από την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην εθνική μας νομοθεσία.

Εισηγητές Επιμορφωτικής Ημερίδας

Εισηγητές της επιμορφωτικής ημερίδας είναι:

Η κα Νάνσυ Βαρβιτσιώτη, Eπικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής. Η κα Βαρβιτσιώτη είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Ορκωτή Ελέγκτρια και Λογίστρια, CPA (Gr), CRMA και Μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Διαθέτει πλούσια εμπειρία ως Ελέγκτρια του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, ως Αudit Μanager της Εταιρίας Arthur Andersen και ως Διευθυντικό Στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας Eurolife ERB.

Κατά την τελευταία εξαετία έχει τη γενική εποπτεία, διεύθυνση και συντονισμό των δραστηριοτήτων της Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής, ενώ προηγουμένως διετέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου αυτής. Διδάσκει θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια αντίστοιχου εξειδικευμένου ενδιαφέροντος. 

Ο κος Νίκος Μαρκόπουλος, Δικηγόρος και Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου INTERAMERICAN, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών M.Sc. in Insurance Risk Management του ALBA Graduate Business School και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Ο κος Μαρκόπουλος διαθέτει υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου και  Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ενώ διδάσκει τα θεματικά αυτά αντικείμενα σε αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΕΙΑΣ.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 25 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΗΓΙΑ IDD_3.10.2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*