ΕΙΑΣ, λογότυπο, σκάλα, βιβλία, άνδρας, χαρτοφύλακας

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο επιχειρηματικότητας και marketing στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Σεμινάριο επιχειρηματικότητας και marketing στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, 16:00-19:20, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λεωφ. Συγγρού 106).

  • Ποιες είναι οι πηγές άντλησης νέων επιχειρηματικών ιδεών;
  • Πώς μετατρέπουμε τη νέα επιχειρηματική ιδέα σε συγκεκριμένη και αποτελεσματική επιχειρηματική πρωτοβουλία;
  • Τι σημαίνει «καινοτομία» στην ασφαλιστική επιχείρηση και στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση;
  • Πώς «καλλιεργούμε» τη σκέψη μας ώστε να είμαστε επιδεκτικοί σε νέες ιδέες και καινοτομίες, και πώς τις εφαρμόζουμε στην καθημερινότητα της δουλειάς μας;
  • Πώς η ευφυής στρατηγική μάς καθιστά ανταγωνιστικούς, ως ασφαλιστικά στελέχη και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές;
  • Πώς συγκροτούμε ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης, ικανό να εκτοξεύσει την απόδοση της εργασίας μας και τα αποτελέσματα των πωλήσεών μας;
  • Πώς η αξιοποίηση μεθόδων marketing συμβάλΛει στον πολλαπλασιασμό και στη βιωσιμότητα των πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών;

Το 8ωρο σεμινάριο του ΕΙΑΣ προσφέρει πειστικές απαντήσεις στα προαναφερόμενα ερωτήματα, πλούσια και εφαρμοσμένη εμπειρία επιτυχίας, καθώς και άριστες πρακτικές (best practices), προς τον σκοπό συγκρότησης ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου κίνησης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών αλλά και των Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου

α. Πηγές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
β. Tο μοντέλο ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας Peter Drucker
γ. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην ασφαλιστική επιχείρηση και, πρωτίστως, στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση
δ. Τα χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής στρατηγικής Marketing και των αποτελεσματικών σχεδίων δράσης
ε. Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σε οικονομικό περιβάλλον ύφεσης ή στασιμότητας
στ. Νέες ασφαλιστικές ανάγκες και νέες αγορές
ζ. Προσαρμογή επιχειρηματικής πολιτικής και αξιοποίηση ευκαιριών πωλήσεων
η. Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων προσέγγισης πελατών
θ. Επιτυχημένη διαχείριση συναισθηματικών ανισορροπιών ή απογοητεύσεων και επίτευξη υψηλών στόχων πωλήσεων
ι. Το μοντέλο επιτυχίας και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του μέλλοντoς.

Ο εισηγητής του σεμιναρίου

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Σπύρος Λευθεριώτης, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στους Τομείς  Επικοινωνίας και  Διοίκησης  Πωλήσεων, τέως Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής, Πτυχιούχος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σήμερα, ο κος Λευθεριώτης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Bonum Terrae A.E.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 50 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση εγγραφής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*