Νέα ασφαλιστικά προϊόντα από την POST INSURANCE Brokerage

Ξεκίνησε η διάθεση τεσσάρων νέων ασφαλιστικών προϊόντων της Post Insurance. Η εταιρεία διαθέτει branded προϊόντα απλά και κατανοητά σε ανταγωνιστικές τιμές, σε συνεργασία με τις σημαντικότερες ασφαλιστικές εταιρείες.

Με τη διάθεση των νέων προϊόντων: 

- Ασφάλιση οχήματος
- Στεγαστικά- Credit Life (μόνο για δανειολήπτες)
- Καταναλωτικά- Credit Life (μόνο για δανειολήπτες)
- Πυρός Ενυπόθηκων Δανείων (μόνο για δανειολήπτες)
η οικογένεια προϊόντων της Post Insurance (Post) , αριθμεί συνολικά επτά ανταγωνιστικά πακέτα ασφάλισης.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχει ξεκινήσει η διάθεση τριών προϊόντων στο δίκτυο ΤΤ και ΕΛΤΑ: 

        – Ασφάλιση κατοικίας
        – Εγγυημένο- Δημιουργίας κεφαλαίου (σύνταξη-παιδικό)
        – Επενδυτικό-Δημιουργίας κεφαλαίου (σύνταξη-παιδικό)

Σκοπός της εταιρείας- στην οποία τo Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συμμετέχει κατά 50% συν 1 μετοχή και τα ΕΛΤΑ με το υπόλοιπο ποσοστό- είναι να διαθέτει ασφαλιστικά προϊόντα από το δίκτυο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛΤΑ. 

Αξιοποιώντας το ευρύτατο υπάρχον δίκτυο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛΤΑ, η νέα ασφαλιστική- μεσιτική εταιρεία συγκεντρώνει μια πολύ σημαντική δύναμη, που φιλοδοξεί να αναδείξει την Post Insurance στην πρώτη δύναμη στην Ελλάδα ως φορέα τραπεζικών και ασφαλιστικών εργασιών.

Σταδιακά ολοκληρώνεται η διασύνδεση του δικτύου των δυο οργανισμών, δηλαδή των 840 καταστήματα των ΕΛΤΑ, και των 146 του Τ.Τ., φτάνοντας συνολικά στα 985 σημεία διάθεσης σε όλη τη χώρα. 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του συνόλου των προϊόντων που  διατίθενται από σήμερα και αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτου, κατοικίας και ζωής-σύνταξης.

POST ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

Επιλέγοντας την Post Insurance για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστικά πακέτα καλύψεων, καθώς και να εμπλουτίσετε το ασφαλιστικό σας πακέτο με σημαντικές προαιρετικές καλύψεις. Πιο αναλυτικά:

POST ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ BASIC

Το Βασικό Πακέτο ασφάλισης αυτοκινήτου αποτελεί την ιδανική λύση, για όλους εσάς που επιθυμείτε την υποχρεωτική από το Νόµο ασφάλιση, καθώς και επιπλέον καλύψεις για την πληρέστερη εξασφάλιση του οδηγού, σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Οι παρεχόμενες  καλύψεις του συγκεκριμένου πακέτου είναι οι ακόλουθες:
1. Αστική Ευθύνη Τρίτων  για Σωματικές Βλάβες
2. Αστική ευθύνη τρίτων  για υλικές ζημίες
3. Αστική ευθύνη πυρός
4. Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
5. Auto-προστασια (προσωπικό ατύχημα)
6. Αντικατάσταση κλειδιών
7. Απώλεια έγγραφων
8. Επίδομα συνέπεια πυρος/κλοπης
9. Φροντίδα αποζημίωσης
10. Οδική βοήθεια ατυχήματος
11. Θραύση κρυστάλλων

POST ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ PLUS

Το Πλήρες Πακέτο ασφάλισης αυτοκινήτου, εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη του οχήματός σας, ενώ περιλαμβάνει πέρα από τις καλύψεις του Βασικού Πακέτου και τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:
1. Πυρκαγιά
2. Τρομοκρατικές ενέργειες
3. Πολιτικές ταραχές
4. Ολική κλοπή
5. Μερική κλοπή
6. Φυσικά φαινόμενα (απαλλαγή 1% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με min €400)
7. Ζημίες αερόσακων συνέπειας ατυχήματος

Εκτός από τα 2 πακέτα ασφάλισης που προαναφέρθηκαν, έχετε τη δυνατότητα να ασφαλιστείτε προαιρετικά, για τις Ίδιες ζημιές (μικτή ασφάλιση) του οχήματός σας, καθώς και για την πλήρη Οδική Βοήθεια. Πιο συγκεκριμένα:
1. Ίδιες ζημίες από κακόβουλες πράξεις
Με απαλλαγή 1% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με min €400  (προαιρετική στο πλήρες πακέτο)
2. Ίδιες ζημίες
Με απαλλαγή 1% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με min €400  (προαιρετική στο πλήρες πακέτο)
3. Οδική βοήθεια βλάβης (προαιρετική και στα δυο πακέτα ασφάλισης)

POST ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Τα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας της Post Insurance, είναι σχεδιασμένα ειδικά για εσάς που θέλετε να προστατέψετε την περιουσία σας από ένα πλήθος κινδύνων που την απειλούν καθημερινά, σε εξαιρετικά προσιτό για εσάς κόστος.

POST ΚΑΤΟΙΚΙΑ BASIC

Το Βασικό Πακέτο Ασφάλισης Κατοικίας απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε αφενός μια οικονομική ασφαλιστική λύση και αφετέρου μια ποιοτική εξασφάλιση της περιουσίας σας, από καθημερινούς κινδύνους όπως:
1. Πυρκαγιά
2. Κεραυνό
3. Ζημίες από καπνό
4. Πυρκαγιά από δασός
5. Ευρεία έκρηξη
6. Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
7. Πτώση αεροσκαφών, καθώς και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
8. Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
9. Αστική ευθύνη πυρκαγιάς
10. Αστική ευθύνη διαρροής υδάτων
11. Διάρρηξη σωληνώσεων
12. Κακόβουλες ενέργειες κλέπτη
13. Κλοπή κατόπιν διάρρηξης η ληστεία σε α΄ κίνδυνο
14. Βραχυκύκλωμα
15. Ασφάλιση σε άξια καινούργιους

POST ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS

Το Πλήρες Πακέτο Ασφάλισης Κατοικίας είναι σχεδιασμένο ειδικά για εσάς που ζητάτε την ολοκληρωμένη προστασία της περιουσίας σας, εξασφαλίζοντας τόσο τις καλύψεις του Βασικού Πακέτου όσο  και επιπλέον τις ακόλουθες εξειδικευμένες καλύψεις από: 
1. Τρομοκρατικές ενέργειες
2. Στάσεις – απεργίες – πολιτικές ταραχές
3. Κακόβουλες ενέργειες
4. Πλημμυρά
5. Θύελλα, καταιγιδα,χιονι,παγετος
6. Έκρηξη λέβητα
7. Θραύση κρυσταλλων/καθρεπτων
Δυνατότητα παρέχεται επίσης και για κάλυψη Σεισμού στο πακέτο POST ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS.

POST ΕΝΥΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

Η Ασφάλιση της ενυπόθηκης κατοικίας της Post Insurance, απευθύνεται σε εσάς που έχετε επιλέξει να αποκτήσετε το σπίτι σας, με στεγαστικό δάνειο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.  Να σημειωθεί ότι, η ασφάλιση πυρός-σεισμού είναι υποχρεωτική από την ελληνική νομοθεσία, για όλους τους κατόχους στεγαστικών δανείων.
Αναλυτικότερα οι καλύψεις αφορούν κινδύνους όπως:

1. Πυρκαγιά
2. Κεραυνό
3. Ζημίες από καπνό
4. Πυρκαγιά από δασός
5. Έκρηξη
6. Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
7. Πτώση αεροσκαφών, καθώς και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
8. Σεισμό
9. Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
10. Τρομοκρατικές ενέργειες
11. Απώλεια ενοικίων λόγω επέλευσης καλυπτόμενου κίνδυνου
12. Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριών συνέπεια κλοπής ή απόπειρας κλοπής
13. Θάνατος από ατύχημα συνέπεια κλοπής η απόπειρας κλοπής εντός οικίας
14. Δόση στεγαστικού δανείου λόγω επέλευσης καλυπτόμενου κίνδυνου
15. Στάσεις – απεργίες – οχλαγωγίες – πολιτικές ταραχές
16. Έξοδα μετακόμισης – μεταστέγασης
17. Κακόβουλες ενέργειες
18. Γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων
19. Θραύση κρυσταλλων/καθρεπτων
20. Βραχυκύκλωμα
21. Ασφάλιση σε άξια καινούργιους

POST ΖΩΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 

Το ασφαλιστικό προϊόν ζωής δανειολήπτη στεγαστικού δανείου, σας διατίθεται ταυτόχρονα με τη χορήγηση  του στεγαστικού σας δανείου από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σας εξασφαλίζει την πλήρη αποπληρωμή του εκάστοτε ανεξόφλητου ποσού του στεγαστικού σας δανείου, σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιζόμενου κινδύνου όπως: 

• Απώλεια Ζωής από ασθένεια ή από ατύχημα του ασφαλισμένου δανειολήπτη
• Μόνιμη ολική ανικανότητα από ασθένεια ή από ατύχημα του ασφαλισμένου δανειολήπτη

Η καταβολή των ασφαλίστρων του προγράμματος Post Ζωής Δανειολήπτη Στεγαστικού Δανείου πραγματοποιείται μηνιαία, μαζί με την καταβολή των δόσεων του στεγαστικού δανείου. Το ασφάλιστρο βαίνει μειούμενο κάθε χρόνο, ανάλογα με την μείωση του κεφαλαίου του δανείου.

POST ΖΩΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Το ασφαλιστικό προϊόν ζωής δανειολήπτη καταναλωτικού δανείου, σας διατίθεται ταυτόχρονα με την χορήγηση καταναλωτικού – προεγκεκριμένου δανείου σας από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σας εξασφαλίζει την πλήρη αποπληρωμή  του ανεξόφλητου άληκτου κεφαλαίου, σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιζόμενου κινδύνου όπως:

• Απώλεια Ζωής από ασθένεια ή από ατύχημα του ασφαλισμένου δανειολήπτη
• Μόνιμη  ολική ανικανότητα από ασθένεια ή από ατύχημα του ασφαλισμένου δανειολήπτη
Η καταβολή του συνολικού ασφαλίστρου θα πραγματοποιείται εφάπαξ, κατά τη διάρκεια σύναψης της σύμβασης του καταναλωτικού σας δανείου.

POST ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΣΠΟΥΔΩΝ

Το  επενδυτικό-αποταμιευτικό πρόγραμμα που σας δίνει τη δυνατότητα, στη λήξη της ασφάλισης, να δημιουργήσετε ένα επιπλέον κεφάλαιο για την περίοδο της συνταξιοδότησης σας ή για την αποπληρωμή των σπουδών των παιδιών σας. 

Η δημιουργία του κεφαλαίου πραγματοποιείται τόσο από την πληρωμή  των τακτικών ασφαλίστρων, όσο και των έκτακτων καταβολών που μπορείτε να καταβάλλετε, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Με τα ποσά που καταβάλλονται αγοράζονται μονάδες Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου (Unit Linked) με την επωνυμία «ΤΤ ΕΛΤΑ Δημιουργίας Κεφαλαίου», το ενεργητικό του οποίου επενδύεται αποκλειστικά σε αμοιβαία κεφάλαια του ΤΤ. 

To «ΤΤ ΕΛΤΑ Δημιουργίας Κεφαλαίου» είναι μέτριου επενδυτικού ρίσκου και απευθύνεται σε εσάς που επιδιώκετε καλύτερες αποδόσεις από αυτές των καταθέσεων, επενδύοντας κυρίως σε ομολογιακούς και δευτερευόντως σε μετοχικούς τίτλους.

Οι παροχές του προγράμματος είναι οι ακόλουθες σύμφωνα με την επιλογή του ασφαλισμένου:

• Εφάπαξ ποσό: Στη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, επιλέγετε αν θα σας καταβληθεί το κεφάλαιο που έχει δημιουργηθεί εφάπαξ και το οποίο θα ισούται με την τρέχουσα αξία του λογαριασμού επένδυσης ή
• Μηνιαία σύνταξη με τις εξής μορφές:
1) σταθερής ισόβιας ή
2) ισόβιας αναπροσαρμοζόμενης κάθε χρόνο κατά ποσοστό 3% ή
3) ισόβια σύνταξη με ελάχιστη εγγυημένη περίοδο καταβολής δέκα (10) έτη ή
4) ισόβια σύνταξη μεταβιβαζόμενη κατά το ποσοστό στον/ην σύζυγο, με ευνοϊκούς για εσάς όρους μετατροπής.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής, καταβάλλεται στους δικαιούχους το μεγαλύτερο ποσό από τα ακόλουθα :

1. Η αξία του λογαριασμού επένδυσης υπολογισμένη με την καθαρή τιμή των μεριδίων κατά την ημερομηνία της απώλειας ζωής του ασφαλισμένου.
2. Το σύνολο των ασφαλίστρων που έχουν καταβληθεί μέχρι τη στιγμή της απώλειας ζωής του ασφαλισμένου (άτοκα).

POST ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΣΠΟΥΔΩΝ

Το συνταξιοδοτικό – αποταμιευτικό πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει εγγυημένη σύνταξη ή εγγυημένο εφάπαξ ποσό στη λήξη της ασφάλισης. 

Το ελάχιστο επιτόκιο επένδυσης (τεχνικό επιτόκιο) του αποταμιευτικού μέρους των ασφαλίστρων που καταβάλλετε ανέρχεται σε 3,35%, το οποίο είναι και το ανώτατο εγγυημένο επιτόκιο που προβλέπει σήμερα η Ελληνική Νομοθεσία. 

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα έκτακτων καταβολών, όποτε εσείς επιθυμείτε, έτσι ώστε να αυξήσετε το κεφάλαιο που θα προκύψει στη λήξη  της ασφάλισης. 

Οι παροχές του προγράμματος είναι οι ακόλουθες σύμφωνα με την επιλογή του ασφαλισμένου:

• Εγγυημένη Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη: Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης θα αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του συμβολαίου και θα καταβάλλεται ισοβίως. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του ποσού της μηνιαίας σύνταξής σας σε περίπτωση αποδόσεων μεγαλύτερων του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου ή
• Εγγυημένο Εφάπαξ Κεφάλαιο: Υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του εφάπαξ κεφαλαίου σας σε περίπτωση αποδόσεων μεγαλύτερων του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου ή
• Εγγυημένες μηνιαίες καταβολές για διάστημα 5 ή 10 χρόνια: Σας παρέχει τη δυνατότητα να εισπράξετε το συσσωρευμένο κεφάλαιο με τμηματικές μηνιαίες καταβολές σε διάστημα 5 ή 10 χρόνων. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης θα αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του συμβολαίου και θα καταβάλλεται σε εσάς ή στον δικαιούχο που έχετε επιλέξει. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα αύξησης του ποσού της μηνιαίας σύνταξης σε περίπτωση αποδόσεων μεγαλύτερων του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*