Γνωρίστε την «Ν. Σ. Αποστολόπουλος Μεσίτες Ασφαλίσεων»

από την Ελενα Ερμείδου

Εκεί που χτυπά ο παλμός της ναυτιλίας, στο πρώτο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά ιδρύθηκε πριν σχεδόν 11 χρόνια, το  2007, η εταιρεία  «Ν. Σ. Αποστολόπουλος Μεσίτες Ασφαλίσεων ΙΚΕ». Η  εδρεύουσα στον Πειραιά «Ν. Σ. Αποστολόπουλος Μεσίτες Ασφαλίσεων» είναι μία επιχείρηση οικογενειακή με βασικά στελέχη τον κον Νικόλαο Αποστολόπουλο, τον κον Σπύρο Αποστολόπουλο και την κα Ηλέκτρα Αποστολοπούλου.

 

Αρχικά συστάθηκε για να στηρίξει τις ανάγκες γενικών ασφαλειών των Ναυτιλιακών της πελατών, οι οποίοι προέρχονταν από τις ναυτασφαλιστικές της δραστηριότητες. Έκτοτε, έχει επικεντρωθεί στην παροχή μεγάλου εύρους ασφαλίσεων προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες των πελατών, με έμφαση στους εξειδικευμένους επιχειρηματικούς κινδύνους (ευθύνες του Δ.Σ., επαγγελματικές ευθύνες, Cyber, κλπ.), και στις ναυτασφαλίσεις (Hull & Machinery, P&I, CPA, Marina Liabilities, Yacht Insurance, Charterers Liabilities etc.) – και πιο πρόσφατα στα συμβόλαια νοσηλείας διεθνούς αγοράς επιχειρηματιών.

 

Λόγω της πολυετούς εμπειρίας των βασικών στελεχών της, η οποία αποκτήθηκε στην αγορά των Lloyd’s του Λονδίνου, η «Ν. Σ. Αποστολόπουλος Μεσίτες Ασφαλίσεων έχει  άμεση πρόσβαση στις διεθνείς ασφαλιστικές αγορές του Λονδίνου και της Ευρώπης, προσφέροντας συγκεκριμένες και ακριβείς λύσεις στις ανάγκες των πελατών, οι οποίες δεν προσφέρονται ευχερώς στην τοπική αγορά.

 

Η ομάδα αποτελείται από τεχνικά καταρτισμένους ανθρώπους, με εξειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων, τα Οικονομικά, τα Νομικά και την Πληροφορική. Εχει πιστοποιηθεί από διεθνές οργανισμούς όπως το Chartered Insurance Institute of London και το Institute of Chartered Shipbrokers.

 

Τι καλύπτει και που εστιάζει

 

Καλύπτει τους  κινδύνους όλων των ειδών αλλά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους επιχειρηματικούς κινδύνους. Η «προστιθέμενη αξία» που παρέχει στους πελάτες, συμπεριλαμβάνει την έρευνα και αξιολόγηση ασφαλιστικής αγοράς και των βέλτιστων και ειδικά σχεδιασμένων ασφαλιστικών λύσεων, και ως εκ τούτου και την τοποθέτηση κινδύνων, αλλά βεβαίως και την εκάστοτε παρουσίαση, διαπραγμάτευση και διαχείριση των τυχών απαιτήσεων. Διαρκής στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων και ολιστικών υπηρεσιών καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

 

Τις συνέργειες τις βλέπει θετικά και με προσοχή

 

Οι συνέργειες είναι πάγια και σταθερή επιχειρηματική πρακτική της μεσιτικής. Άλλωστε, έτσι ξεκίνησε και η συγκεκριμένη εταιρεία. Εκ πείρας γνωρίζει ότι οι συνεργασίες με στόχο τις συνέργειες, και ως εκ τούτου και το «cross selling», μπορούν να προσφέρουν πολλαπλάσιο όφελος για τους μετέχοντες, και τους πελάτες και τους μεσίτες. Η ικανοποίηση της υπηρεσίας που παρέχει στον πελάτη μας σε έναν κλάδο ασφαλίσεων, γεννά εμπιστοσύνη και στην συνέχεια μεγαλύτερες ασφαλιστικές απαιτήσεις ευρέως φάσματος.

 

Το «cross selling» όμως θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει κάποιος να μπορεί να αναγνωρίζει τα όριά του και να διαλέγει πολύ προσεκτικά τους συνεργάτες του για να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο υψηλής υπηρεσίας σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει.

 

Ο ρόλος του μεσίτη, η IDD

 

Έχοντας, η κα Ηλέκτρα Αποστολοπούλου  δουλέψει αρκετά χρόνια στo εξωτερικό, ο πιστεύει ότι ο ρόλος και η εικόνα του μεσίτη ασφαλίσεων – του «Insurance Broker» – στην Ελλάδα θα πρέπει πλέον να ταυτιστεί με αυτόν που έχει η διεθνής αγορά. Τα στεγανά και ο, τυχόν, προστατευτισμός σιγά – σιγά εξαφανίζονται. Οι μεσίτες, όλο και περισσότερο, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μια «Ευρωπαϊκή» ή «διεθνή» αγορά και όχι μόνο στην «Ελληνική». «Είναι κρίσιμο» μας λέει « πλέον να επιδείξουμε εξωστρέφεια στους στόχους και τις πρακτικές μας και όχι να προσπαθούμε να περιχρακωθούμε σε αυτά που γνωρίζουμε, ελπίζοντας απλά να επιβιώσουμε».

Η σημαντική διαφοροποίηση του Μεσίτη ασφαλίσεων σε σύγκριση με τους υπόλοιπους διαμεσολαβητές, που επιβάλλει και το IDD, οι κώδικες δεοντολογίας και καλών πρακτικών, η αυξημένη ευθύνη, συμπληρώνει «είναι έννοιες και πρακτικές στις οποίες θα πρέπει να εναρμονιστούμε άμεσα – για να μπορούμε να στεκόμαστε ισάξιοι απέναντι στους Ευρωπαίους συναδέλφους μας και να ανοίγουμε δυνητικά νέες προοπτικές διεθνούς επιπέδου». Κανόνας απαράβατος για την μεσιτική, η τήρηση των παραπάνω αξιών και πρακτικών και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, στοιχεία που αυξάνουν επίσης και το κύρος απέναντι στην τοπική ασφαλιστική αγορά,

 

«Αυτές άλλωστε είναι οι αξίες μου και αυτούς τους στόχους θα επιδιώξω να πετύχω ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜΑ, και ειδικότερα με την ένταξή μου στις Επιτροπές Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας» προσθέτει, ελπίζοντας ότι έτσι θα συμβάλλει στην διαχρονικά ενεργό παρουσία του ΣΕΜΑ στον χώρο της μεσιτείας προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού και εξωστρέφειας.

 

Οι στόχοι

 

Οι στόχοι της εταιρείας: Εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου (tailormade), σχεδιασμένες γύρω από τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη μας, λύσεις που θα προέρχονται τόσο από την τοπική όσο και από τις διεθνείς αγορές.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*