ΕΙΑΣ, λογότυπο, σκάλα, βιβλία, άνδρας, χαρτοφύλακας

ΕΙΑΣ: Επιμορφωτική ημερίδα «Η Οδηγία IDD και οι επιδράσεις της στην ασφαλιστική αγορά»

Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Η Οδηγία IDD και οι επιδράσεις της στην ασφαλιστική αγορά» διοργανώνει το ΕΙΑΣ την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00-16:20, στο εκπαιδευτικό του κέντρο (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Εισηγητές της ημερίδας θα είναι η Νάνσυ Βαρβιτσιώτη, Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής, και ο Νίκος Μαρκόπουλος, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος και Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου INTERAMERICAN.

Η Οδηγία IDD και η επικείμενη ενσωμάτωση των προβλέψεών της στην εθνική μας νομοθεσία αναμένεται να αναδιαμορφώσουν το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς. Ειδικότερα, αυξάνουν και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαμεσολαβητών έναντι υφιστάμενων και δυνητικών πελατών, καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ τίθενται κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας με σκοπό την άρτια ανταπόκρισή τους στις υποχρεώσεις αυτές.

Η επικείμενη «απεικόνιση» των προβλέψεων της Οδηγίας IDD στην εθνική μας νομοθεσία προϋποθέτει ακόμη πιο ισχυρές πελατοκεντρικές διαστάσεις στο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, αλλά και στον τρόπο εργασίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, προς όφελος της περαιτέρω προστασίας των καταναλωτών, της διαφάνειας και της ασφάλειας των συναλλαγών.

Η επίκαιρη 4ωρη ημερίδα του ΕΙΑΣ αναπτύσσει τα ακόλουθα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος:

1. Εισαγωγή και πεδία Εφαρμογής της Οδηγίας IDD

2. Επαγγελματικές & Οργανωτικές Απαιτήσεις

3. Ειδικές Απαιτήσεις Παροχής Πληροφοριών και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας

4. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Εναλλακτικά Πρότυπα Πωλήσεων

5. Όροι και Πλαίσιο Ενημέρωσης Πελατών

6. Πρότυπα Διασταυρούμενων Πωλήσεων

7. Πολιτική και Διαδικασία Εποπτείας και Ποιοτικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Προϊόντων

8. Αξιολόγηση Καταλληλότητας και Σκοπιμότητας Προτεινόμενου Προϊόντος

9. Κυρώσεις και Αποτελεσματική Εφαρμογή Κυρώσεων και Λοιπών Μέτρων

10. Επισκόπηση των υποχρεώσεων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών έναντι των πελατών τους

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των προβλέψεων της Οδηγίας IDD, αλλά και των προβλέψεων του σχετικού (Σχεδίου) Νόμου, έμφαση θα δοθεί  σε απτά παραδείγματα οργάνωσης της λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και του τρόπου εργασίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, κατά τις ως άνω συστάσεις και διατάξεις τους.

Η επιμορφωτική ημερίδα απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν συνεκτική γνώση των προβλέψεων της Οδηγίας IDD, ώστε να οργανώσουν τις εργασίες τους κατά τις επιταγές της.

β. Στελέχη των Διευθύνσεων Operations, Πωλήσεων, Marketing, Εκπαίδευσης, Οικονομικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών, που κυρίως καλούνται να εισαγάγουν τις προβλέψεις της Οδηγίας στην Οργάνωση των Εργασιών και λειτουργιών Ευθύνης τους.

γ. Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου που πρωτίστως καλούνται να επιβλέψουν την προσαρμογή της ασφαλιστικής αγοράς μας, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαμεσολαβητών, στις προβλέψεις της Οδηγίας.

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που καλούνται να έχουν πλήρη «εικόνα» των νέων επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, στο πλαίσιο των προβλέψεων της Οδηγίας και να λειτουργούν επί τη βάσει αυτών.

ε. Στελέχη Τραπεζών που επιμελούνται θεμάτων ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Η επιμορφωτική ημερίδα έχει τους εξής κύριους στόχους:

α. Να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στα πεδία εφαρμογής της Οδηγίας IDD.

β. Να περιγράψει τα κύρια σημεία των προβλέψεών της.

γ. Να παρουσιάσει εύληπτα τα κύρια σημεία του σχετικού (Σχεδίου) Νόμου που προσδιορίζει πλέον και κατά πολύ το θεσμικό πλαίσιο της ασφαλιστικής αγοράς μας.

δ. Να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις νέες επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, όπως απορρέουν από την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην εθνική μας νομοθεσία.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 25 ευρώ. Παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης και σε περιβάλλον webinar.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο: ΟΔΗΓΙΑ IDD & ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦ.ΑΓΟΡΑ_14.9.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*