Αllianz, logo, λογότυπο, σημαίες

Εντός τροχιάς η Allianz για την επίτευξη των στόχων του 2018

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Εντός τροχιάς για την επίτευξη του στόχου για τα λειτουργικά κέρδη του 2018 αλλά και των στόχων της τριετούς Ατζέντας Ανανέωσης βρίσκεται η Allianz, ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος του γερμανικού ασφαλιστικού ομίλου Oliver Baete με αφορμή τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου.

Τα λειτουργικά κέρδη κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου διαμορφώθηκαν στα 3 δις. ευρώ, αυξημένα κατά 2,3% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους κατέγραψαν μείωση 5,2% στα 1,9 δις. ευρώ, εξαιτίας της αρνητικής επίπτωσης από την πώληση χαρτοφυλακίου ασφαλειών ζωής στην Ταϊβάν. Τα συνολικά έσοδα της Allianz αυξήθηκαν κατά 2,9% και ανήλθαν στα 30,9 δις. ευρώ.

Ισχυρή αύξηση 11,6% (στα 652 εκατ. ευρώ) κατέγραψαν τα λειτουργικά κέρδη στον βραχίονα διαχείρισης ενεργητικού, όπου το υπό διαχείριση ενεργητικό ανήλθε στα 1,9 τρις. ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ. Στον κλάδο γενικών ασφαλειών, τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σταθερά στα 1,4 δις. ευρώ, με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται στα 12,2 δις. ευρώ. Η AGCS, η Allianz Partners και η γερμανική αγορά ήταν οι βασικοί μοχλοί της ανάπτυξης.

allianz 2ο τρίμηνο 2018 infographic

Στον κλάδο ασφαλειών ζωής, τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 4,6% στο 1,07 δις. ευρώ.  Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της Allianz Giulio Terzarol, «τα θετικά αποτελέσματα της μετατόπισης του υφιστάμενου προϊοντικού μας μείγματος προς προϊόντα υψηλότερης κεφαλαιακής αποδοτικότητας δείχνουν την ικανότητά προσαρμογής μας σε ένα δύσκολο επιτοκιακό περιβάλλον. Το περιθώριο κέρδους για τα νέα συμβόλαια (3,5%) είναι πάνω από τον στόχο και η αξία των νέων συμβολαίων σημείωσε ικανοποιητική αύξηση 5% στο τρίμηνο, φτάνοντας τα 491 εκατ. ευρώ».

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 5% στα 8,86 ευρώ ανά μετοχή για το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ η ετησιοποιημένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε στο 13,8% (από 11,7% στο τέλος του 2017). Η Allianz διατήρησε την κεφαλαιακή της ευρωστία, με τον δείκτη φερεγγυότητας κατά Solvency II να αυξάνεται στο 230% στο τέλος του β’ τριμήνου έναντι 225% στο τέλος του αμέσως προηγούμενου τριμήνου.

Σημειώνεται τέλος ότι στις 2 Ιουλίου, η Allianz ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, έως 1 δις. ευρώ.  Οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα οριστικοποιηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 και όλες οι επαναγορασθείσες μετοχές θα ακυρωθούν.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*