ΕΙΟΡΑ: Αμετάβλητα τα επίπεδα ρίσκου στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Αμετάβλητα σε γενικές γραμμές παρέμειναν τα επίπεδα ρίσκου στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκθεση Risk Dashboard που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το α’ τρίμηνο του 2018.

Τα στοιχεία της μελέτης δείχνουν ότι η έκθεση του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού κλάδου στους διάφορους κινδύνους παρέμεινε σταθερή, καθώς η μείωση των μακροοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων αντισταθμίστηκε από την αύξηση των κινδύνων αγοράς. Τα επίμονα χαμηλά επιτόκια και οι πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις (όπως π.χ. η αύξηση του προστατευτισμού) δεν πρέπει να παραβλέπονται, παρά την βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών και την εν εξελίξει “κανονικοποίηση” της νομισματικής πολιτικής.

Η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές ομολόγων από τον Μάρτιο είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των κινδύνων αγοράς, σε ελεγχόμενο επίπεδο. “Μεσαίου βαθμού” παραμένουν και οι πιστωτικοί κίνδυνοι, παρότι τα spreads αυξήθηκαν σε όλες τις κατηγορίες ομολόγων. Οι κίνδυνοι για την κερδοφορία των (αντ)ασφαλιστικών εταιρειών αμβλύνθηκαν χάρη στην βαθμιαία εξάλειψη του αντίκτυπου από τις φυσικές καταστροφές του περασμένου έτους που επιβάρυναν ιδιαίτερα τα τεχνκά αποτελέσματα των αντασφαλιστικών ομίλων. Τα επίπεδα φερεγγυότητας  -κατά μέσο όρο- παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρότι η εξάρτηση ορισμένων ομίλων από μεταβατικές-προσωρινές ρυθμίεις είναι υψηλή. Η βελτίωση των προοπτικών για την πιστοληπτική αξιολόγηση των ασφαλιστικών ομίλων αντισταθμίστηκε εν μέρει από την υποαπόδοση των μετοχών του κλάδου σε σχέση με την αγορά συνολικά.

Η έκθεση Risk Dashboard που βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας Solvency II παρουσιάζει περιληπτικά τους βασικούς κινδύνους και αδυναμίες του ασφαλιστικού κλάδου της ΕΕ. Τα στοιχεία εξάγονται από τις εκθέσεις Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας και της Λογιστικές Καταστάσεις  93 ασφαλιστικών ομίλων και 2912 “αυτόνομων” ασφαλιστικών εταιρειών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*