Έρευνα σοκ για την υπέρταση!

Δραματική θα είναι η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων ηλικίας 45-75 ετών που θα χαρακτηριστούν υπερτασικοί, αν υιοθετηθούν οι νέες οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που μείωσε τα όρια για τη διάγνωση της νόσου, όπως έδειξε νέα έρευνα σε ΗΠΑ και Κίνα.

Το θέμα έχει προκαλέσει πολλές και έντονες συζητήσεις, όχι μόνο σε επιστημονικό επίπεδο. Οι νέες οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που εκδόθηκαν το 2017 μείωσαν τα σχετικά όρια, πυροδοτώντας αντιδράσεις κυρίως από τους Ευρωπαίους.

«Πέτρα του σκανδάλου» είναι ότι το νέο όριο μειώθηκε από τα 140/90 mm Hg στα 130/80. Αναλυτικότερα, με βάση τις οδηγίες των Αμερικανών η αρτηριακή πίεση χαρακτηρίζεται:

  • Φυσιολογική όταν είναι μικρότερη από 120/80 mmHg.
  • Αυξημένη όταν είναι από 120 έως 129/80 mmHg.
  • Υπέρταση σταδίου 1 όταν είναι μεταξύ 130-139/80-89 mmHg.
  • Υπέρταση σταδίου 2 όταν είναι μεταξύ 140-159/90-99 mmHg και πάνω από 160/100 mmHg.

Υπό το πρίσμα αυτό, μία διεθνής ομάδα ερευνητών πραγματοποίησε έρευνα σε ασθενείς στις ΗΠΑ και στην Κίνα. Επικεφαλής των ερευνητών ήταν ο Αμερικανό καθηγητή Harlan M Krumholz από το φημισμένο πανεπιστήμιο Yale και διευθυντής του κέντρου Center for Outcomes Research and Evaluation.

Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν είναι: Αν υιοθετηθούν, οι κατευθυντήριες οδηγίες θα αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των ατόμων που θα διαγνωστούν με υπέρταση και αντιμετωπίζονται με φάρμακα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Κίνα, με αποτέλεσμα περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς ηλικίας 45-75 ετών να θεωρούνται υπερτασικοί»!

Ειδικότερα, στις ΗΠΑ, αυτό θα ισχύσει για το 62% του πληθυσμού έναντι 55% στην Κίνα. Αυτό σημαίνει αύξηση του αριθμού των διαγνωσμένων ασθενών κατά 26,8% στις ΗΠΑ και 45,1% στην Κίνα, σε σύγκριση με τις παλαιότερες κατευθυντήριες οδηγίες,

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, «οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την υγεία θα πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα το πληθυσμιακό αντίκτυπο αυτών των αλλαγών στην ταυτοποίηση και τη θεραπεία των ατόμων με υπέρταση, πριν προχωρήσουν σε αλλαγές στα προγράμματα υγείας τους βάσει των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*